Förslag till tävling om gångbro i Sundsvall – steg 1

Trafikverket anordnade en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av en gångbro över bangården vid Sundsvalls Centralstation. Tävlingen är avgjord och här kan du se första stegets samtliga förslag.

Förslag – Portamento

WSP och Dissing + Weitling

Förslag – Måttfull

Rundquist Arkitekter, Degree of Freedom, Reichmann antikvarier, Nivå Landskapsarkitektur, Black Ljusdesign.

Förslag – Träflätan

Gottlieb Paludan Architects, Afry, Tyréns, TM-konsult, Light Bureau.

Förslag – Spårvidder

Maf, Elu och Tengbom.

Förslag – Hej Folke

Fahlander Arkitekter, Vera Arkitekter, TBS Timber bridge specialists, Elu, Funkia.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Tävling om gångbro i Sundsvall

Tävling om gångbro i Sundsvall

TävlingTävling om gångbro i Sundsvall är avgjord
Trafikverket anordnar en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av en gångbro över bangården vid Sundsvalls Centralstation, som är ett riksintresse för kulturmiljön.