Vinnare utsedd i tävling – Steel Race Reuse 2020


Det vinnande bidraget “I snitt” byggs på natten mellan den 9–10 mars utanför Konserthuset i Stockholm. Arkitekturgalan 2020. Foto: Mattias Hamrén.

72-timmarstävlingen Steel Race Reuse 2020 går ut på att vinnande bidrag kommer att tillverkas och uppföras för att fungera som en mötesplats vid Arkitekturgalan 2020. Det vinnande bidraget tillkännagavs offentligt i samband med Arkitekturgalan den 10 mars i Stockholms Konserthus.

Steel Race Reuse 2020 anordnas av Stålbyggnadsinstitutet i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Vinnande förslag

Det vinnande bidraget "I snitt". Foto: Mattias Hamrén.
Det vinnande bidraget “I snitt”. Foto: Mattias Hamrén.

I Snitt
Ludvig Hofsten. Tävlade i egen regi, men arbetar som arkitekt på Tengbom i Malmö.
Vinner 25 000 kr.

Ur juryns motivering:

Ett snillrikt förslag! Genom användning av endast plana plåtar, som med utskurna snitt hakar i och låser varandra, skapas en innovativ konstruktion med ett självlåsande system, fri från skruv och svets. Den tydliga strukturen samspelar väl med torget och erbjuder ett antal mötesplatser, i kombination med en tydlig informationspunkt. Den visar på stålets möjligheter och blir en naturlig samlingsplats framför konserthuset. Efter Arkitekturgalan kan plåtarna enkelt tas ned och sättas upp igen, eller bearbetas och återbrukas i andra projekt. Förslaget ”I Snitt” är genomtänkt, väl presenterat och övertygar en enhällig jury med sin eleganta enkelhet!


Låt Oss Leka – 2a pris
Alina Donsbach, Mia Modig, Henrik Westling (praktikant), Origo Arkitekter.
Vinner 10 000 kr.

Ur juryns motivering:

Ett lekfullt bidrag, som utforskar materialets möjligheter och där kontraster – mellan stålets tyngd och rörelsens lätthet – överraskar och väcker nyfikenhet. En rad mindre rum, som gungar då de används, lockar till tillfälliga möten och samtal. Efter avslutad Arkitekturgala flyttas installationerna ”låt oss leka” en och en, eller tillsammans, eller återbrukas som plåtmaterial. På ett torg behöver installationerna dock låsas i ett läge pga klämrisk, och förlorar då de moment i interaktion och spontanitet som är dess stora kvalitet.


Höstack – 3e pris
Elin Andersson och Aghyad Alkassime, Rex Arkitektbyrå.
Vinner 5 000 kr.

Ur juryns motivering:

Förslaget visar på stålets lätthet och möjlighet till att arbeta med smäckra rörkonstruktioner på ett oväntat och inspirerande sätt. En volym skapat av många rör, som ett moln eller fågelnäste, bildar tak över ett långsmalt bord kring vilket man enkelt kan samlas, runt eld eller annan aktivitet. En rad konstruktiva frågor behöver lösas för att uttrycket ska bli så smäckert som i förslaget – men trots detta är ”höstack” befriande i sin fantasieggande tolkning av materialets möjligheter.


Fyrbåken – Hedersomnämnande för återbruksaspekten.
Veronica Feltre, Tobias Phersson och Molok Hyded, Nyréns Arkitektkontor.

Ur juryns motivering:

Förslaget Fyrbåken har lagt extra vikt vid återbruksaspekten i materialet och är det enda bidraget som återanvänder och omvandlar befintlig en stålprodukt – här uttjänta rör från offshore – i en ny kontext. Juryn vill därför ge förslaget ett hedersomnämnande och hoppas kunna se det utvecklas – kanske som framtida rast- och grillplats i naturområden?

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Steel Race Reuse 2020 – se tävlingsförslagen

Steel Race Reuse 2020 – se tävlingsförslagen

TävlingSteel Race Reuse 2020
72-timmarstävlingen Steel Race Reuse 2020 går ut på att vinnande bidrag kommer att tillverkas och uppföras för att fungera som en mötesplats vid Arkitekturgalan 2020. Se samtliga tävlingsförslag här.
Förslag 1 – Portal

Förslag 1 – Portal

TävlingSteel Race Reuse 2020
Se förslaget och ladda ner som PDF.