Vinnande bidrag utsett – Strängnäs domkyrka

Det vinnande bidraget
Det vinnande bidraget “Stora och små möten – för stora och små” av AART architects och Bach arkitekter.

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö inbjöd i september 2017 till en projekttävling i två steg för domkyrkan och dess omgivningar. Tävlingens första steg var idéinriktat och genomfördes som en allmän internationell tävling. Andra steget startade hösten 2019 och genomfördes som en inbjuden projekttävling mellan de fem förslag som juryn valt ut.

Efter avslutad bedömning har juryn utsett bidraget ”Stora och små möten – för stora och små” av AART architects genom Markus Grieser, Anders Tyrrestrup, Mads Nygaard, Nicolaj Østergaard Thunbo och Asger Brix Pedersen i samarbete med Bach arkitekter genom Lone-Pia Bach till vinnare i tävlingen om Strängnäs domkyrka med domkyrkoberget.

Tävlingen arrangerades i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Vinnande förslag

Det vinnande bidraget “Stora och små möten – för stora och små” av AART architects och Bach arkitekter.

Stora och små möten – för stora och små (PDF)
AART architects och Bach arkitekter.

Vinnaren tilldelas 300 000 kronor.

Ur juryns motivering:

Stora och små möten – för stora och små har på ett övertygande och inspirerande sätt låtit nya och befintliga byggnader skapa ett nära samspel runt Domkyrkan vilket stärker domkyrkobergets identitet som en samlande mötesplats. Förslagsställaren använder kontexten och domkyrkobergets kontakter med staden på ett kreativt sätt. Juryn värdesätter förslagets förmåga att både utveckla och visa inlevelse i och hänsyn till de befintliga kulturhistoriska värdena samt de höga skönhetsvärden som domkyrkoberget har.

Andra pris

Andra pris till “Kyrkoberget” av AndrénFogelström, Land Arkitektur och AEOW.

Kyrkoberget (fd Kyrkbacken) (PDF)
AndrénFogelström, Land Arkitektur och AEOW

Andrapristagaren tilldelas 100 000 kronor.

Tredje pris

Tredje pris till “Möten vid muren” av Kjellgren Kaminsky Architecture och Mareld landskapsarkitekter.

Möten vid muren (PDF)
Kjellgren Kaminsky Architecture och Mareld landskapsarkitekter.

Tredjepristagaren tilldelas 50 000 kronor.

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:

  • Christofer Lundgren, domprost Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö är ordförande.
  • Lars Johnsson, 1:e vice ordf. stiftsstyrelsen, Strängnäs stift.
  • Fredrik Selander, stiftsdirektor, Strängnäs stift.
  • Birgitta Wrede, ordf. kyrkorådet, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.
  • Birgitta Rubenson, vice ordf. kyrkorådet, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.
  • Jacob Högfeldt, ordf. kommunstyrelsen, Strängnäs kommun.
  • Kerstin Barup, professor arkitekt SAR/MSA PhD utsedd av Sveriges Arkitekter.
  • Christoffer Harlang, arkitekt MAA professor PhD utsedd av Sveriges Arkitekter.
  • Åsa Ehn Hillberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Karavan, utsedd av Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.

Åsa Flarup-Källmark, arkitekt SAR/MSA är adjungerad till juryn och Elisabet Elfström, Sveriges Arkitekter landskapsarkitekt LAR/MSA, är juryns sekreterare.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag