Arkitekttävling om Strängnäs domkyrka

Strängnäs Domkyrka Steg 2

Den sjunde februari var sista dagen för inlämning för de fem förslagsställare som gått vidare från den första delen av tävlingen. En jury utser i mitten av maj en vinnare som bäst uppfyller tävlingsprogrammets kriterier.

Domkyrkoberget i Strängnäs har i mer än 1000 år varit en central knutpunkt för kyrka, utbildning och kultur. En plats som över århundradena fortlöpande har förändrats för att möta samtidens behov. Med projekt Domkyrkoberget fortsätter Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö, tillsammans med övriga huvudmän, att skapa årsringar i den historiska väven. Med fördjupade samtal om samverkan och en internationell arkitekttävling, ges förutsättningar för att platsens olika aktörer ska kunna fortsätta utvecklas och bedriva meningsfull verksamhet i en ny fysisk gestaltning.

Första steget i tävlingen avslutades våren 2018 och var öppet i sina direktiv, vilket gav förslag med en stor bredd. I steg två var direktiven tydligare för de fem arkitektfirmor som bjöds in att gå vidare från det första steget. Det gäller exempelvis platsen, där två noder på området pekas ut som extra intressanta att beakta i relation till existerande byggnader och miljö.

Titta på förslagen 15 februari – 15 mars

De fem förslagen tillsammans med 3D modellerna finns utställda i Södra vapenhuset i domkyrkan. Kyrkan är normalt öppen klockan 10–16.

Nummer 12:

NR 12 KYRKOBERGET

Nummer 39:

NR 39 FOLIER

Nummer 45:

NR 45 STORA OCH SMÅ MÖTEN – FÖR STORA OCH SMÅ

Nummer 90:

NR 90 MUNKENS ÖRTAGÅRD

Nummer 94:

NR 94 MÖTEN VID MUREN

Juryn

I början av mars startar juryn sitt arbete, och de kommer att offentliggöra vem som vinner i maj.

Juryn består av följande personer:

 • Christofer Lundgren, juryns ordförande, domprost Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.
 • Lars Johnsson, 1:e vice ordf. stiftsstyrelsen, Strängnäs stift.
 • Fredrik Selander, stiftsdirektor, Strängnäs stift.
 • Birgitta Wrede, ordf. kyrkorådet, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.
 • Birgitta Rubenson, vice ordf. kyrkorådet, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.
 • Jacob Högfeldt, ordf. kommunstyrelsen, Strängnäs kommun.
 • Kerstin Barup, arkitekt SAR/MSA professor PhD utsedd av Sveriges Arkitekter.
 • Christoffer Harlang, arkitekt MAA professor PhD utsedd av Sveriges Arkitekter.
 • Åsa Ehn Hillberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Karavan, utsedd av Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Jurysekreterare är arkitekt LAR/MSA Elisabet Elfström, Sveriges Arkitekter. Åsa Flarup-Källmark, arkitekt SAR/MSA programarkitekt och projektledare, är adjungerad till juryn.

Vad som kommer vara avgörande i juryns bedömning av de nya tävlingsförslagen är dessa aspekter:

 • Arkitektonisk kvalitet och gestaltning
 • Funktion, organisation, logistik och tillgänglighet
 • Genomförbarhet och ekonomi
 • Utvecklingsbarhet

Hållbarhet utifrån ekonomi, förvaltning, miljö och sociala aspekter

Projekt: Domkyrkoberget

Tävlingen genomförs i två delar, där del ett är idéinriktad och genomförs som en allmän, internationell tävling. Del två genomförs som en inbjuden projekttävling mellan de fem bästa förslagsställarna som juryn väljer ut från steg ett. Arrangörens avsikt är att den arkitekt som vinner andra steget ska anlitas för att utveckla sitt projekt till genomförande. Det är Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö, med stöd av Strängnäs stift, som arrangerar tävlingen. Den anordnas i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Läs mer om tävlingen här

Se alla inkomna tävlingsförslag här

För mer information:
Marie Rydén Davoust
Biträdande Projektledare
Tel: 0152-245 17
marie.ryden.davoust@svenskakyrkan.se

Plattform för övriga dokument och information