Stort intresse för arkitekttävling om Strängnäs domkyrka

Till arkitekttävlingen som rör Strängnäs domkyrka och domkyrkoberget har 97 bidrag kommit in. Jurygruppen har haft sitt första möte och konstaterar att det blir ett digert arbete att välja ut de 5 bidrag som går vidare i steg två i tävlingen. Alla inkomna förslag kommer att ställas ut i Strängnäs domkyrka under perioden 11 – 24 januari. Under perioden kommer också att bjudas in till informationsmöten. Den 9 mars 2018 lämnar juryn besked om vilka 5 bidrag som går vidare till steg två i tävlingen.

Läs mer om tävlingen här

Följande personer nio personer ingår i jurygruppen:

– Christofer Lundgren, domprost Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö är ordförande.
– Lars Johnsson, 1:e vice ordf. stiftsstyrelsen, Strängnäs stift.
– Fredrik Selander, stiftsdirektor, Strängnäs stift.
– Birgitta Wrede, ordf. kyrkorådet, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.
– Birgitta Rubenson, vice ordf. kyrkorådet, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.
– Jacob Högfeldt, ordf. kommunstyrelsen, Strängnäs kommun.
– Kerstin Barup, professor arkitekt SAR/MSA PhD utsedd av Sveriges Arkitekter.
– Christoffer Harlang, arkitekt MAA professor PhD utsedd av Sveriges Arkitekter.
– Åsa Ehn Hillberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Karavan, utsedd av Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.

Åsa Flarup-Källmark, arkitekt SAR/MSA är adjungerad till juryn och Elisabet Elfström, Sveriges Arkitekter landskapsarkitekt LAR/MSA, är juryns sekreterare.

Tävlingsbidragen:

2. Patet Omnibus Paneler

3. Urberget

4. Campus

5. Gravitas

6. Quadrum

7. Erinran

8. Tillsammans

9. Under över alla under

10. Mellan

11. Kopparhatten

12. Kyrkobacken

13. Stadsporten

14. 37700 söndagar nu

15. Forum Aqua

16. Byn på berget

17. Konstellationen

18. Tillsammans återigen

19. Att återupptäcka Kyrkoberget

20. Raka puckar

21. Aperio

23. Strålande stjärna

24. Lager på lager

27. Hortus Conclusus

28. Kyrkbacken@Strängnäs

30. Öppet hus

31. Dominans och kombination

33. Söderporten

36. 59223220N1702043

37. Kant

38. Traditional brick

39. Folier

40. Att förenas

41. Färg och liv i Strängnäs

42. Triskele

43. Famn

44. Tilia

45. Stora och små möten

46. Ur stenblock huggen

47. Levande rum

48. Mötesplats på berget

49. Akropolis

51. Berget Genius Loci Loop

52. Algor

53. Törnrosa

54. Sånger från berget

55. Domkyrkotorget

56. Inbjudan och rörelse

57. 190691

58. Smälta bitar

59. Strängnäs Domkyrkoträdgårdar

60. NOA

61. Timeline

62. Primstav

63. Inflik

64. Propylaea

65. Domkyrkonavet

66. Flygel

67. Upplyft

68. Nave

69. Hel

70. Ljusbärare

72. Collis Cathedralis

73. Perpetuus

74. För samling

75. Piazza + 20.0

76. Isabella 1563

77. Drömfältet

78. Osynlig

NYCKEL

80. 3712

81. 360 grader

83. Murhuset

85. Närhet

86. Confluere

87. I liv med domkyrkan

88. Kryss

89. Murus

90. Munkens örtagård

91. Kring

92. Tangent

93. Vistas

94. Möten vid muren

95. Portal

96. Halleluja

97. Trakt

99. Lux

100. Watergarden

101. Korsväg

102. Lager

103. Spirit of middle ages

104. Nära

105. Tillsammans

106. Stift och stad

107. Bokstöd

108. Södra porten

109. Treenighet

110. Liv olika 45

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Vinnande bidrag utsett – Strängnäs domkyrka

Vinnande bidrag utsett – Strängnäs domkyrka

TävlingArkitekttävling om Strängnäs domkyrka
Efter avslutad bedömning har juryn utsett bidraget ”Stora och små möten – för stora och små” som vinnare i projekttävlingen om Strängnäs domkyrka.