Fem vidare i arkitekttävling om Strängnäs domkyrka

“Nu har vi tagit ännu ett steg mot att förverkliga visionen om Domkyrkan och domkyrkoberget som en miljö som betyder mer för fler, en gemenskapsplats för möten, studier, gudstjänster, måltider, reflektion och kultur. Mycket arbete återstår. De fem förslag som valts ut bedöms ha potential för fortsatt bearbetning och jag ser fram mot den fortsatta processen tillsammans med de övriga aktörerna i projektet.”

Christofer Lundgren, juryns ordförande, domprost Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö bjöd i höstas in till en arkitekttävling i två steg för domkyrkan och dess omgivning. Tävlingen genomförs i två delar, där del ett var idéinriktad och har genomförts som en allmän, internationell tävling. Nu är bedömningen av steg ett klart och juryn har valt fem förslagsställare som kommer att bjudas in till att delta i tävlingens andra steg. Samtliga förslagsställares anonymitet kommer att bevaras till bedömningen av steg två är avslutad.

Inför det andra steget kommer juryn i samråd med arrangören att utarbeta ett nytt tävlingsprogram med direktiv för utveckling av de utvalda förslagen med juryutlåtandet som utgångspunkt.

De fem bidrag som går vidare till steg 2

Jury

  • Christofer Lundgren, domprost Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö är ordförande.
  • Lars Johnsson, 1:e vice ordf. stiftsstyrelsen, Strängnäs stift.
  • Fredrik Selander, stiftsdirektor, Strängnäs stift.
  • Birgitta Wrede, ordf. kyrkorådet, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.
  • Birgitta Rubenson, vice ordf. kyrkorådet, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.
  • Jacob Högfeldt, ordf. kommunstyrelsen, Strängnäs kommun.
  • Kerstin Barup, professor arkitekt SAR/MSA PhD utsedd av Sveriges Arkitekter.
  • Christoffer Harlang, arkitekt MAA professor PhD utsedd av Sveriges Arkitekter.
  • Åsa Ehn Hillberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Karavan, utsedd av Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.

Åsa Flarup-Källmark, arkitekt SAR/MSA är adjungerad till juryn och Elisabet Elfström, Sveriges Arkitekter landskapsarkitekt LAR/MSA, är juryns sekreterare

För mer information:
Marie Rydén Davoust
Biträdande Projektledare
Tel: 0152-245 17
marie.ryden.davoust@svenskakyrkan.se

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Vinnande bidrag utsett – Strängnäs domkyrka

Vinnande bidrag utsett – Strängnäs domkyrka

TävlingArkitekttävling om Strängnäs domkyrka
Efter avslutad bedömning har juryn utsett bidraget ”Stora och små möten – för stora och små” som vinnare i projekttävlingen om Strängnäs domkyrka.