Stockholms Arkitektförening

Stockholms Arkitektförening arrangerar föreläsningar och visningar för sina medlemmar samt initierar debatter om aktuella frågeställningar kring arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur och planering.

Styrelsen har tolv styrelsemedlemmar samt två adjungerande styrelsemedlemmar. Under året hålls tio styrelsemöten. Dessa möten handlar framför allt om programmet, kommande program, utvärdering av tidigare program och uppföljning av ekonomin. För varje möte ansvarar en av styrelsemedlemmarna, vid vars kontor mötes läggs. För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att hälften av ledamöterna är närvarande.


Årsmöte
Vad vi gör