Studio Abirashid Hemlin – vinnare av Guldrummet 2022

Publicerad: 2023-05-31

Studio Abirashid Hemlin vinner Stockholms Arkitektförenings arkitekturpris Guldrummet för 2022.

Studio Abirashid Hemlin vinner Guldrummet 2022 för en arkitektonisk arbetsprocess som vittnar om ett envetet och sensibelt sökande efter rummens ordningar, karaktär och skönhet, både vad gäller helheten och varje del.

Genom en känsla för hur ljus och mörker mejslar fram rummens specifika proportioner, detaljer, kulörer och stämningar, bearbetas modeller i större skala, inte som presentationsobjekt, utan som arbetsverktyg för att ständigt öka seendet och utforska valörer, nyanser och relationer både i form av samband inom rummet och till landskapet utanför.

Konstverk till vinnaren

Vinnaren får en prissumma på 40 000 kronor och ett konstnärligt verk. Konstverken till vinnarna av Guldrummet 2022 och 2021 är skapade av Gunilla Bandolin som är en konstnär som förenar konsten och arkitekturen, ofta med rum i landskapet, omgivningen. Skulpturen kan ses som ett litet livsrum som öppnar sig mot de mycket större. En plats på jorden som människan omformat, varsamt – och där hon kanske kan finna plats också för sina tankar.

Bronsskulptur av Gunilla Bandolin. Lerstudier avgjutna i brons på förslag till varma källor på Yasuragi.

Fakta om priset

Guldrummet är ett arkitekturpris som delas ut av Stockholms Arkitektförening sedan år 2016. Syftet med priset är att gynna kunskapen kring arkitektur och arkitekturens rumsliga kulturer. Det kan gå till ett uppfört verk, en arkitektoniskt betingad gärning eller en process med hög arkitektonisk kvalitet, något som fördjupar, sprider eller belyser arkitekturens kultur.

Läs mer om Guldrummet

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Secretary får Guldrummet 2021
Guldrummet

Secretary får Guldrummet 2021

Secretary vinner Guldrummet 2021 för boken 14 495 lägenheter – En bok om bostadsbristens bostäder.
Publicerad: