Skåne - Sveriges Arkitekter

Foto: Anna W Thorbjörnsson

Sveriges Arkitekter Skånes mål är att bidra till kunskap, inspiration och nätverksbyggande för våra medlemmar. Vi anordnar ABAR:er – kvällar med föreläsningar, diskussioner och mingel, samt seniorverksamhet med studiebesök. Vi samarbetar med olika arkitekturinitiativ, andra organisationer och verksamheter samt deltar i juryarbeten och liknande. Vår mötesplats är Form/Design Center i Malmö som också är basen för Sveriges Arkitekters första regionala kontor.


AktuelltFörtroendevalda


Förtroendevalda för verksamhetsperioden 2019-2020

Styrelse för Sveriges Arkitekter Skåne 2019-20 Vill du komma i kontakt med någon av oss? Skriv till skane@arkitekt.se  Ordförande Agneta Hammer, Arkitekt. Sekreterare Julia Boström, Arkitekt. Kassör Kerstin Torseke Hulthén,…


Arrangemang
Verksamhet 2019-2020