Skåne - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter Skåne anordnar regelbundet ABAR, kvällar med mingel och föreläsningar, och har vår bas på Form/Design Center i Malmö. Ibland gör vi större satsningar som tävlingen IMAGINE Open Skåne 2030, eller seminarium för arkitekter. Vår målsättning är att erbjuda våra medlemmar en plats att mötas, diskutera och fördjupa sig i ämnet arkitektur; inredning, landskap, hus och stadsbyggnad.

 

För löpande information, länkar, och tips gilla vår sida på Facebook.

ABAR


Sveriges Arkitekter Skåne bjuder tillsammans med Sveriges Arkitekter in till ABAR med fokus på två mycket aktuella ämnen: Sveriges Arkitekters senaste branschrapport presenteras av Charlotta Holm Hildebrand, branschchef. Efteråt följer ett föredrag om Nationalmuseums renovering av Josefin Larsson, uppdragsledare, Wingårdhs Hack i kurvan eller djup nedgång? – Sveriges Arkitekters Branschrapport 2018 Vi går från rekordomsättning…


GLAPPET


Sveriges Arkitekter Skånes samtalsserie GLAPPET är ett prestigelöst försök att sammanföra forskning och praktik, att skapa ramar för ett djuplodande möte mellan dessa. Ingången till samtalen är olika komplexa och aktuella frågor vi alla behöver förhålla oss till. Vår förhoppning är att sådana samtal kan var ett sätt att röra sig i – och kanske…


FörtroendevaldaVåra Arrangemang