Utställningar

Sveriges Arkitekter har skapat en serie utställningar på Form/Design Center i Malmö och i samarbete med lokala, nationella och internationella arkitekter.

  • Define/Refine – 2020
    Utställningen lyfte diskussionen om arkitekturens roll för en regions identitet och karaktär, samt hur arkitektur kan vara både lokalt förankrad och samtidigt innovativ och framåtblickande.
  • Arktitektur enligt … – 2019
    Sju arkitekter som berättar i var sin film om vad arkitektur är och kan vara – berättelser bortom diskussionen om vackert/fult .
  • DESIRE – 2018
    30 team, arkitektkontor, offentliga aktörer och universitet i södra Sverige, bjöds in att diskutera vad som är viktigt för framtidens arkitektur och på vilket sätt arkitektur kan driva innovation och samtal om samhällets utveckling.