Arkitekturdagarna i Malmö 2018

Sveriges Arkitekter på Form/Design Center lanserade Arkitekturdagarna i september 2018, två heldagar fyllda av föreläsningar, debatter och seminarier.

Olika företag och organisationer stod värd för de olika timmarna där bland annat ekonomi för företag, utställningen DESIRE, konst i stadsbyggnadsprocesser och arkitekturpolitik stod på schemat.

Samarbetspartners: Boverket, Lunds kommun, SLU Alnarp, Region Skåne, Nätverket Malmös Arkitektkontor, Malmö stad, Lunds universitet Arkitekturskolan.

Moderator/arrangör: Gunilla Kronvall, Arkitekt RIBA II SAR/MSA. Verksamhetsledare Sveriges Arkitekter på Form/Design Center.

Onsdag

Visning av utställningen DESIRE

Arrangör: Sveriges Arkitekter på Form/Design Center

Ekonomi för anställda

Arrangör: Annika Creutzer

Riksarkitekt och utökat arkitekturuppdrag

Arrangör: Boverket

Utforska framtiden med hjälp av konst, forskning och kultur

Arrangör: Lunds kommun

Grounded regeneration in Manor Fields Park

Arrangör: SLU Alnarp

Omvärldsspaning arkitekturpolitik och bransch

Arrangör: Sveriges Arkitekter

Torsdag

Ekonomi för företagare

Arrangör: Annika Creutzer

Framtidens läkande miljöer – i rummet, huset och staden

Arrangör: Region Skåne

Arkitektens roll – i Sverige och internationellt

Arrangör: Kontorschefsnätverket Malmö

Gör plats för fler – hur får vi till delning och samnyttjande i praktiken?

Arrangör: Malmö stad stadsbyggnadskontoret

Material research + design

Arrangör: Designbranschen

Expanding Architecture

Arrangör: Lunds universitet Arkitekturskolan