Foto: Daniel Engvall

Arkitekturdagarna i Malmö 2021

Arkitekturdagarna 2021 bjöd på fyra halvdagar med varsitt tema och internationella samt nationella gäster.

Under två dagar i september arrangerade Sveriges Arkitekter på Form/Design Center det årliga evenemanget Arkitekturdagarna – ARKDGR. Året bjöd på spaningar från de fem nordiska huvudstäderna, ett samtal om Skönhet, Digital Material Practice, Architecture in the Anthropocene och mycket mer.

The Swedish Arkitekturdagarna 2021 offered four differently themed half-day sessions with national and international guests.

Samarbetspartners: Mur & Putsföretagen, Nola, Amorim, Nätverket Malmös Arkitektkontor, Sveriges Arkitekters Akademi för inredningsarkitektur, Tidskriften Arkitektur, ArkDes, Oslo Architecture Triennale, Blekinge Tekniska Högskola BTH, Sveriges Arkitekters Arkitektstudenterna, Boverket.
Moderator/arrangör: Gunilla Kronvall, Arkitekt RIBA II SAR/MSA. Verksamhetsledare Sveriges Arkitekter på Form/Design Center.
Live streaming:
WeStreamU
Grafisk form: Andréason & Leibel

1 september (in English)

Architecture in the Anthropocene

Jamie Lorimer, Peter Schlyter, Bertil Malmström, Annika Kruuse, Jonathan Stoltz, Carin Nilsson, Kristina Skarvik, Åsa Haremst, Sverker Sörlin.

Architecture in a Globalised World

Ewa Westermark, Christian Pagh, Liam Young, Barry Wilson, Jenny Grettve, Nille Juul-Sörensen, Paul Loh, Studio Ossidiana.

2 september (svenska, norska, danska)

Då, Nu och Framtid i Arkitekturen

Malin Zimm, Linnéa Hanell, Kieran Long, Johan Onno, Marcus Horning, Kristin Östberg, Åsa Haremst, Torsten Hild, Martin Hadmyr, Karolina Keyzer, Ulrika Hallengren, Ulrika Lindmark, Åsa von Malortie, Elin Algotson, Ola Jonsson, Jonas Kjellander.

Arkitektursamtal i Norden

Emina Kovacic, Siri Gauthun Kielland, Camilla van Deurs, Tuomas Hakala, Torleif Falk, Olof Orvarsdottir, Helena Uesson, Anders Rubing, Morten Birk Jörgensen, Helena Bjarnegård, Tobias Olsson, Dorte B Bojesen.

Bonusmaterial

Gemenskap och samhällsbyggnad

Arkitektur och samhällsbyggnad har att göra med den gemensamma bebyggda miljön. Men vad betyder det? Vad innebär det att ha en gemensam miljö? Båda är filosofiska frågor. Ett sätt att förstå dem bättre är därför att söka sig till just filosofin – hela vägen till Aristoteles och Cicero.

Jesper Ahlin Marceta är skribent, föreläsare och fil.dr. i filosofi.

Se bilder från dagarna