Studenternas styrelse

Sveriges Arkitekters studentorganisation samlar studenter från landets nio arkitekturskolor. Här hittar du kontaktuppgifter till vår studentsamordnare och till våra förtroendevalda studenter.

Studenterna består av totalt 2 700 medlemmar utspridda på nio avdelningar, från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi fungerar som en egen organisation under Sveriges Arkitekter och har en fristående styrelse och egna styrdokument. Vår nationella styrelse består av en ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och kommunikatör. Läs mer om våra förtroendevalda och våra styrdokument.

Här är presidiet som leder styrelsens arbete under 2024

  • Emilia Poole LTH – Ordförande
  • Maria Xie LTH – Vice ordförande
  • Emelie Arvidsson BTH – Projektledare
  • Lucas Liebler BTH – Sekreterare
  • Karolina Palmqvist UMA – Kommunikatör

Följ oss på facebook och instagram 

Bli studentmedlem

Som medlem i Sveriges Arkitekter Studenterna får du samma service som yrkesverksamma medlemmar.

Bli studentmedlem