Projektverksamhet - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

En stor del av ArkitektStudenternas verksamhet består av projekt och workshops. Du som medlem kan anordna projekt med hjälp av ArkitektStudenterna och därigenom söka sponsring.

För att inga äldre projekt skall falla i glömska har ArkitektStudenterna upprättat en projektbok som syftar till att vara ett arkiv över projekt och workshops genomförda mellan 2002 och 2014. Du hittar den i pdf version här: Projektbok ArkitektStudenterna


Projekt & workshopsGenomförda projekt