Övriga förtroendevalda

Här hittar du kontaktuppgifter till andra förtroendevalda studenter.

Valberedning 2022

 • Tove Källander (Chalmers)
 • Sofie Laitamaa (Ultuna)
 • Siri Sandberg (Alnarp)
 • Isabell Moberg (Chalmers)

Verksamhetsrevisor 2022

Studentrepresentanter i Akademier, Nämnder och Utskott

Akademin för Arkitektur

 • Sofia Hesselstrand, KTH

Akademin för Fysisk Planering

 • Assar Ekander Swanberg, BTH

Akademin för Inredningsarkitektur

 • Linnea Nilsson, HDK

Akademin för Landskapsarkitektur

 • Frida Westberger, Ultuna

Rådet för Kulturmiljö

 • Tove Källander, CTH

Tävlingsnämnden

 • André Lundin, LTH

Utbildningsutskottet

 • Byggnadsarkitektur: Erik Delvéus, UMA
 • Landskapsarkitektur: Amanda Häll, Alnarp
 • Fysisk planering: Felix Holmbom, BTH

Arkitektur- och barnrådet (tidigare ARKiS)

 • Sofia Renbjörk, Ultuna

Sveriges Arkitekters styrelse

 • Pontus Wirf, LTH

Vill du komma i kontakt med någon av studentrepresentanterna? Hör av dig till ottilia.ljung@arkitekt.se