Övriga förtroendevalda

Här hittar du kontaktuppgifter till andra förtroendevalda studenter.

Valberedning 2023

 • Hilma Ottosson (BTH)
 • Emma Wendel (UMA)
 • Brianna Bergström (Alnarp)
 • Emilia Poole (LTH)
 • Andreas Birkehammar (BTH)

Verksamhetsrevisor 2023

Studentrepresentanter i Akademier, Nämnder och Utskott

Akademin för Arkitektur

 • André Lundin, LTH

Akademin för Fysisk Planering

 • Hilma Ottosson, BTH

Akademin för Inredningsarkitektur

 • Emma Walter, Konstfack

Akademin för Landskapsarkitektur

 • Maria Cankalp, Alnarp

Tävlingsnämnden

 • Viktoria Hansson, CTH

Utbildningsutskottet

 • Byggnadsarkitektur: Jonas Eltes, UMA
 • Landskapsarkitektur: Siri Sandberg, Alnarp
 • Fysisk planering: Axel Olsson, BTH & Lucas Liebler, BTH

Arkitektur- och barnrådet (tidigare ARKiS)

 • Ellen Eriksson, Ultuna

Sveriges Arkitekters styrelse

 • Valter Fredström, UMA

Vill du komma i kontakt med någon av studentrepresentanterna? Hör av dig till studenthandläggarna på Sveriges Arkitekters kansli.