Tre Om – Att verka över gränser
Skåne

Tre Om – Att verka över gränser

Sveriges Arkitekter Skånes samtalsserie Tre Om inriktar sig på frågor som belyser arkitektrollen idag och i framtiden. I det tredje samtalet fokuserar vi på internationalitet och att arbeta över gränserna.
Publicerad:
Tre om – Arkitekten som innovatör
Skåne

Tre om – Arkitekten som innovatör

Sveriges Arkitekter Skåne samtalsserie Tre Om inriktar sig på frågor som belyser arkitektrollen idag och i framtiden. Andra samtalet.
Publicerad:
Tre Om – Arkitekten och ansvaret
Skåne

Tre Om – Arkitekten och ansvaret

Sveriges Arkitekter Skåne samtalsserie Tre Om inriktar sig på frågor som belyser arkitektrollen idag och i framtiden. Första samtalet.
Publicerad: