Tre om – Arkitekten som innovatör

Publicerad: 2022-12-06

Sveriges Arkitekter Skåne samtalsserie Tre Om inriktar sig på frågor som belyser arkitektrollen idag och i framtiden. Andra samtalet.

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com

Med avstamp i utställningen I EGEN REGI på Form/Design Center så kommer Sveriges Arkitekter Skånes samtalsserie TRE OM att inrikta sig på frågor som belyser arkitektrollen idag och i framtiden. I det andra samtalet fokuserde vi på praktiknära forskning och kunskapsutveckling som verktyg för en starkare arkitektroll.

I dagens komplexa samhälle behövs arkitekten som generalist, men räcker det att ha kunna lite om allt? Specialistkompetens efterfrågas allt mer och konsulterna blir fler och fler. Det är av stort värde för arkitektkåren att vi tillsammans bidrar och skapar en tydlig koppling mellan forskning, utbildning och praktik.

Hur kan arkitekter själva arbeta för att fylla de kunskapsluckor som finns och driva fram utvecklingen i de frågor som är viktiga för oss? Vilka möjligheter erbjuds den som vill fördjupa sig i ett ämne och testa gränserna genom att experimentera? Vilken roll har utbildningen i att fostra en arkitektkår som driver på utvecklingen och tar egna initiativ?

Sveriges Arkitekter Skåne hade bjudit in tre gäster som på olika sätt arbetar med att stärka kunskap för och med arkitekter utifrån och inifrån.

Medverkande

  • Åsa Bjerndell, arkitekt på White och medgrundare av CSAM, Center för studier av markanvändning
  • Simon Sjökvist arkitekt på COBE och industridoktorand på Det Kongelige Akademi i Köpenhamn.
  • Karin Kjellson arkitekt och medgrundare, Theory in Practice och Arkitekturinstitutet

Moderator: Kris Johnson-Jones, Arwidsson-stiftelsen.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Seniorarkitekterna – program 2024
Skåne

Seniorarkitekterna – program 2024

Sveriges Arkitekter Skåne har en mycket aktiv seniorverksamhet med många välbesökta och uppskattade studiebesök. Här är det preliminära programmet för 2024.
Publicerad:
Föreslå delegater till stämman 2024
Skåne

Föreslå delegater till stämman 2024

Vill du påverka Sveriges Arkitekters verksamhet eller vet du någon som hade gjort det bra? Här har du chansen att föreslå dig själv eller någon du tror är lämplig till en plats på stämman.
Publicerad:
Radikala samarbeten
Skåne

Radikala samarbeten

Under hösten kommer Sveriges Arkitekter Skåne att köra öppna samtal med utgångspunkt i ett utforskande av samarbetets möjligheter.
Publicerad: