Tre om – Arkitekten som innovatör

Publicerad: 2022-12-06

Sveriges Arkitekter Skåne samtalsserie Tre Om inriktar sig på frågor som belyser arkitektrollen idag och i framtiden. Andra samtalet.

Med avstamp i utställningen I EGEN REGI på Form/Design Center så kommer Sveriges Arkitekter Skånes samtalsserie TRE OM att inrikta sig på frågor som belyser arkitektrollen idag och i framtiden. I det andra samtalet fokuserde vi på praktiknära forskning och kunskapsutveckling som verktyg för en starkare arkitektroll.

I dagens komplexa samhälle behövs arkitekten som generalist, men räcker det att ha kunna lite om allt? Specialistkompetens efterfrågas allt mer och konsulterna blir fler och fler. Det är av stort värde för arkitektkåren att vi tillsammans bidrar och skapar en tydlig koppling mellan forskning, utbildning och praktik.

Hur kan arkitekter själva arbeta för att fylla de kunskapsluckor som finns och driva fram utvecklingen i de frågor som är viktiga för oss? Vilka möjligheter erbjuds den som vill fördjupa sig i ett ämne och testa gränserna genom att experimentera? Vilken roll har utbildningen i att fostra en arkitektkår som driver på utvecklingen och tar egna initiativ?

Sveriges Arkitekter Skåne hade bjudit in tre gäster som på olika sätt arbetar med att stärka kunskap för och med arkitekter utifrån och inifrån.

Medverkande

  • Åsa Bjerndell, arkitekt på White och medgrundare av CSAM, Center för studier av markanvändning
  • Simon Sjökvist arkitekt på COBE och industridoktorand på Det Kongelige Akademi i Köpenhamn.
  • Karin Kjellson arkitekt och medgrundare, Theory in Practice och Arkitekturinstitutet

Moderator: Kris Johnson-Jones, Arwidsson-stiftelsen.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Radikala samarbeten
Skåne

Radikala samarbeten

Under hösten kommer Sveriges Arkitekter Skåne att köra öppna samtal med utgångspunkt i ett utforskande av samarbetets möjligheter.
Publicerad:
Tre Om – Att verka över gränser
Skåne

Tre Om – Att verka över gränser

Sveriges Arkitekter Skånes samtalsserie Tre Om inriktar sig på frågor som belyser arkitektrollen idag och i framtiden. I det tredje samtalet fokuserar vi på internationalitet och att arbeta över gränserna.
Publicerad: