Ödeshögs kommunomfattande utvecklingsplan

Ödeshögs kommunomfattande utvecklingsplan är nominerat till Östergötlands arkitekturpris 2020.

Ödeshögs kommunomfattande utvecklingsplan.
Ödeshögs kommunomfattande utvecklingsplan.

Projektet nomineras för att det visar på möjligheten att ta fram en helt digital  översiktsplan med små medel, ett fåtal resurser och högt engagemang i en  mindre kommun. 

För att få till en hållbar och förankrad översiktsplan krävs mycket engagemang av tjänstepersoner, politiker och medborgare. Ödeshögs kommun har lyckats att få med detta i en demokratisk process, tack vare en kontinuerlig och  uppsökande dialog. Trots att kommunen är liten och har små resurser har  arbetet utförts helt i egen regi. 

Att göra en digital översiktsplan kan göras på många sätt. Detta är ett bra  exempel på en pedagogisk och användarvänlig översiktsplan som kan  användas inte bara av tjänstepersoner utan även av politiker, medborgare  näringsliv och myndigheter. 

Arkitekt: Rebecka Bäck Samhällsbyggnadschef Landskapsarkitekt LAR/MSA Erik Blomdahl Planeringsarkitekt FPR/MSA.
Beställare: Kommunfullmäktige Ödeshögs kommun

Om Östergötlands arkitekturpris

Östergötlands arkitekturpris ges åt ett projekt av hög arkitektonisk kvalitet innefattande ett eller flera av följande områden: husbyggnad, stadsbyggnad, inredning, landskap och fysisk planering.Pristagare utses av en jury, bestående av fyra ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter Östergötlands årsmöte. Juryn nominerar ett antal förslag. Priset utdelas efterföljande kalenderår vid årsmöte i Sveriges Arkitekter Östergötland då även beslutet offentliggörs och motiveras.