Nykvarnsholmen i Linköping

Nykvarnsholmen i Linköping är nominerat till Östergötlands Arkitekturpris 2020.

Foto: Göran Billesson.
Nykvarnsholmen. Foto: Göran Billesson.

Projektet nomineras för att det är ett positivt bidrag i Linköpings stadsmiljö med  fokus på behov och värden för både människor och natur. På platsen möts natur, historia, pedagogik, teknik och estetik. Tekniska förutsättningar har vävts samman med värden för vistelse och ekologi till en helhet som respekterar och ansluter väl till sitt sammanhang. Platsen ger värden under hela året och för många målgrupper, samt bjuder på en spänning i vattnets olika uttryck och funktioner. 

Projektet ger inte bara värden på platsen utan även i ett större sammanhang, genom att vara en del av stadens planerade stadspark, skapa förutsättningar för ett mer levande vattendrag samt öka allmänhetens kunskap om biologi och historia. 

Landskapsarkitekt beställare: Linda Moström Landskapsarkitekt LAR/MSA,  Stadsmiljökontoret Linköpings kommun.
Landskapsarkitekt konsult: Anders Eriksson Landskapsarkitekt LAR/MSA, Anna Flack  Landskapsarkitekt, WSP Sverige AB. 
Beställare/Byggherre: Linköpings kommun i samarbete med Tekniska Verken. Entreprenör: Peab Anläggning AB. 

Om Östergötlands arkitekturpris

Östergötlands arkitekturpris ges åt ett projekt av hög arkitektonisk kvalitet innefattande ett eller flera av följande områden: husbyggnad, stadsbyggnad, inredning, landskap och fysisk planering.Pristagare utses av en jury, bestående av fyra ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter Östergötlands årsmöte. Juryn nominerar ett antal förslag. Priset utdelas efterföljande kalenderår vid årsmöte i Sveriges Arkitekter Östergötland då även beslutet offentliggörs och motiveras.