Matteuskyrkan i Norrköping

Matteuskyrkan i Norrköping är nominerat till Östergötlands Arkitekturpris 2020.

Matteuskyrkan i Norrköping. Foto: Mats Fredriksson arkitektkontor AB.
Matteuskyrkan i Norrköping. Foto: Mats Fredriksson arkitektkontor AB.

Matteuskyrkan i Norrköping invigdes 1892 och är ritad av Helgo Zettervall. Den  nygotiska kyrkan har nu fått en tillbyggnad som färdigställts under året. Tillbyggnaden nomineras för att den visar på en bebyggelsehistorisk tradition som  skapar tidlösa egenskaper, men tillbyggnaden innehåller också egna formmässiga  kvalitéer. De övertygar genom sina rumsliga kvalitéer med en passande plan mässig organisation som respekterar och kompletterar kyrkans funktion som en  viktig och central mötesplats. 

Den nya  byggnaden visar ett självständigt uttryck, med hög ambitionsnivå, och en  utformning som på ett tilltalande sätt skapar dialog med kyrkans arkitektur.

Ur nomineringstexten

Volymen är balanserad och passar i förhållande till kyrkobyggnaden, som fortsatt dominerar som stadsdelens bebyggelsemässiga huvudaktör. Den nya  byggnaden visar ett självständigt uttryck, med hög ambitionsnivå, och en  utformning som på ett tilltalande sätt skapar dialog med kyrkans arkitektur. Rytmisering är lika med kyrkobyggnadens och båda har fasadmaterial utförda  i tegel, cement, glas och koppar. 

Summerat visar arkitekturen på en formrikedom och gestaltningsvilja som  sällan får möjlighet att förverkligas i nya byggnader. Arkitektoniskt passar  tillbyggnaden på ett övertygande sätt med den nygotiska kyrkobyggnaden. 

Arkitekt: Fredriksson arkitektkontor AB, Norrköping, genom arkitekterna Felix Lotz och  Mats Fredriksson. Arkitekter SAR/MSA.
Beställare och byggherre: Svenska kyrkan, Norrköpings pastorat genom fastighetschef  Kerstin Holmberg. 
Entreprenör: Erik Sjögren byggnads AB.

Om Östergötlands arkitekturpris

Östergötlands arkitekturpris ges åt ett projekt av hög arkitektonisk kvalitet innefattande ett eller flera av följande områden: husbyggnad, stadsbyggnad, inredning, landskap och fysisk planering.Pristagare utses av en jury, bestående av fyra ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter Östergötlands årsmöte. Juryn nominerar ett antal förslag. Priset utdelas efterföljande kalenderår vid årsmöte i Sveriges Arkitekter Östergötland då även beslutet offentliggörs och motiveras.