Kvarteret Garvaren i Norrköping

En nybyggnad av en bostadsfastighet i kvarteret Garvaren i Norrköping är nominerat till Östergötlands Arkitekturpris 2020.

Nybyggda bostadskvarteret Garvaren i Norrköping.
Nybyggda bostadskvarteret Garvaren i Norrköping.

Garvaregatan-Bredgatan. Nybyggnad av bostadsfastighet

Nybyggda bostadskvarteret Garvaren ligger insprängt i Norrköpings  högexploaterade stadslandskap med dess rötter i industrialismens barndom.  Den omgivande täta och tunga bebyggelsen, tomtens begränsande byggrätter  samt kvarterets utmanande höjdskillnader ställer stora krav på arkitektoniskt  handlag.  

Byggnaderna nomineras för att de på ett utmärkt sätt tillvaratar platsens förutsättningar. Volymmässigt samspelar de väl med omgivningens storskaliga och tunga fasader samtidigt som de uppvisar en uppstudsig kontrast till sin omgivning.

Ur juryns motivering

Byggnaderna nomineras för att de på ett utmärkt sätt tillvaratar platsens  förutsättningar. Volymmässigt samspelar de väl med omgivningens  storskaliga och tunga fasader samtidigt som de uppvisar en uppstudsig  kontrast till sin omgivning. Bland annat genom otraditionell fönstersättning och ett rikt  ”taklandskap” lämnar man det slätstrukna bakom sig. Även fasaderna mot  innergården bjuder på spännande överraskningar och välbehövlig upplevelse  av ljus och luft i förhållande till sin omgivning. 

Genom sin lekfulla gestaltning och sina oortodoxa fasaddekorationer bidrar  den nya bebyggelsen i Kv. Garvaren till förnyelse av stadsbilden och en rik  arkitekturupplevelse.

Arkitekt: Arkitektur+Development Reppen Wartiainen
Ingrid Reppen, Kai Wartiainen, Andrei Magureanu
Byggherre: Botrygg AB
Byggnadsår 2018-2020

Om Östergötlands arkitekturpris

Östergötlands arkitekturpris ges åt ett projekt av hög arkitektonisk kvalitet innefattande ett eller flera av följande områden: husbyggnad, stadsbyggnad, inredning, landskap och fysisk planering.Pristagare utses av en jury, bestående av fyra ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter Östergötlands årsmöte. Juryn nominerar ett antal förslag. Priset utdelas efterföljande kalenderår vid årsmöte i Sveriges Arkitekter Östergötland då även beslutet offentliggörs och motiveras.