Nya förtroendevalda och förändringar i arbetsgrupper

Publicerad: 2021-06-09

Sveriges Arkitekters styrelse har utsett representanter till förbundets arbetsgrupper och akademier. Nytt för verksamhetsperioden är också att Arkitekt(h)en och Hållbarhetsrådet har slutfört sina uppdrag samt att Akademin för Kulturmiljö i stället blir ett råd.

De förtroendevalda i akademierna och arbetsgrupperna är såväl nyvalda som omvalda för verksamhetsperioden 2021–2022.

Andra förändringar är att Akademin för kulturmiljö har avvecklats för att i stället bli en arbetsgrupp med ett tvåårigt uppdrag – Kulturmiljörådet. Deras uppgift är att arbeta fram en handlingsplan med syfte att kulturmiljöfrågorna ska få största möjliga genomslagskraft i förbundet. Läs mer om rådet i intervjun med ordförande Torun Hammar.

Arbetsgrupperna Arkitekt(h)en och Hållbarhetsrådet har slutfört sina uppdrag. Arkitekt(h)en var Sveriges Arkitekters utskott för jämställdhets- och mångfaldsfrågor. De avslutade sitt arbete 2020 genom att färdigställa en policy för inkludering och likabehandling. Arkitekt(h)en har även medverkat till att ett arbete med att implementera förbundets policy för likabehandling och inkludering har startats i år. Kansli och styrelse har samordnat och reviderat förbundets alla styr- och policydokument för att tydliggöra förbundets hållning när det gäller mångfald, jämställdhet och jämlikhet. Det är ett arbete som berör i princip alla verksamheter inom förbundet och syftar till att öka både ökad medvetenhet och förändrade attityder.

Även Hållbarhetsrådet har slutfört sitt uppdrag genom att bland annat ha bidragit till att ta fram handlingsplanen ”Vägen framåt”. Rådet har kartlagt hur arkitekter bäst bidrar till den brådskande omställningen till ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande – vad varje enskild arkitekt kan göra såväl som vad arkitektkontoren kan göra.

Läs mer om akademier och arbetsgrupper samt se alla nya representanter på arkitekt.se/om-oss och klicka på respektive akademi eller arbetsgrupp.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Nytt råd för kulturmiljö ersätter akademi
Arbetsgrupper

Nytt råd för kulturmiljö ersätter akademi

Ett nytt råd för kulturmiljö ersätter den tidigare akademin. Det kommer att ta sig an centrala frågor i utvecklingen avseende den redan byggda miljön. Torun Hammar, nyvald ordförande för rådet, berättar om uppdraget.
Publicerad:
Sverige en av vinnarna på Golden Cubes Awards
Arbetsgrupper

Sverige en av vinnarna på Golden Cubes Awards

Järfälla Kultur är bäst i världen på att aktivera barn i planering och att undervisa om arkitektur både i skolan och på fritiden.
Publicerad: