Nytt råd för kulturmiljö ersätter akademi

Publicerad: 2021-06-09

Ett nytt råd för kulturmiljö ersätter den tidigare akademin. Det kommer att ta sig an centrala frågor i utvecklingen avseende den redan byggda miljön. Torun Hammar, nyvald ordförande för rådet, berättar om uppdraget.

Torun Hammar, arkitekt SAR/MSA. Foto: Maria Turos.
Torun Hammar, arkitekt SAR/MSA, är nyvald ordförande för Kulturmiljörådet. Foto: Maria Turos.

Varför ett kulturmiljöråd?

– Kulturmiljöfrågorna behöver integreras som en naturlig del i samtliga akademier inom Sveriges Arkitekter. Arbetet med att formulera och omformulera det byggda beståndet är en huvuduppgift för alla arkitekter oavsett inriktning. Kulturmiljö blir ofta synonymt med bevarandefrågor och kulturhistorisk värdering. Men kulturmiljö omfattar hela den gestaltade miljön, oavsett om den blivit bra eller dålig. Den är i högsta grad ett förändringsområde.

Vad ska rådet göra?

– En av nycklarna för vårt yrke är att öka kunskapen vad avser nyttjande av befintliga resurser. Vår uppgift är att ta fram en handlingsplan som akademierna kan lyfta vidare. Arbete med kulturmiljö är arkitektur med extra allt – utmaningar från rumslighet eller energieffektivitet till befintlig karaktär och konstruktion, från arkitekturhistoria till samhällsomvandling.

Branschen är ännu ganska fokuserad på nybyggnad, en rest från 1900-talets urbanisering och gigantiska investeringar i allt från kontor, bostäder, offentligt byggande till infrastruktur. Resursanvändningen kan förstås inte fortsätta på den här nivån, det vet vi redan. Vad som ligger i arkitektrollen har ofta förändrats genom historien, beroende på hur samhället sett ut.

Nu behöver vi gå in i kärnan av vad vi ska bidra med framåt, annars riskerar vi att tappa viktiga positioner i den omställning som pågår. Vi behöver definiera vårt eget kompetensområde tydligare, skaffa oss både bredd och spets. En innovationsförmåga och kraft som ger oss ännu högre fart framåt.

Vad har du förväntningar på ert arbete?

– Jag hoppas att det blir ett manifest för kulturmiljö som känns angeläget och lustfyllt. Ombyggnad erbjuder oväntade möjligheter till nytänkande. Jag ser fram mot att arbeta tillsammans med en fantastiskt kompetent grupp i det här uppdraget.

Fotnot: Kulturmiljörådet har fått ett tvåårigt uppdrag av styrelsen för Sveriges Arkitekter.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Nya förtroendevalda och förändringar i arbetsgrupper
Arbetsgrupper

Nya förtroendevalda och förändringar i arbetsgrupper

Sveriges Arkitekters styrelse har utsett representanter till förbundets arbetsgrupper och akademier. Nytt för verksamhetsperioden är också att Arkitekt(h)en och Hållbarhetsrådet har slutfört sina uppdrag samt att Akademin för Kulturmiljö i stället blir ett råd.
Publicerad:
Sverige en av vinnarna på Golden Cubes Awards
Arbetsgrupper

Sverige en av vinnarna på Golden Cubes Awards

Järfälla Kultur är bäst i världen på att aktivera barn i planering och att undervisa om arkitektur både i skolan och på fritiden.
Publicerad: