Rådhustorget, Sweco arkitekter. Foto: Åke E:son Lindman

Bidra med god landskapsarkitektur

Publicerad: 2021-12-10

Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur arbetar för att synliggöra god landskapsarkitektur. Som ett led i det arbetet samlar de nu in svenska landskapsprojekt, som publiceras här på arkitekt.se.

Akademin för landskapsarkitektur arbetar målmedvetet för att synliggöra och bygga en stark och utåtriktad kultur kring god landskapsarkitektur. Som ett led i detta arbete har nu akademin tagit initiativ till att samla in svenska landskapsprojekt av högt intressevärde här på arkitekt.se under domänen landskapnu.se.

Samlar in projekt

Nu samlar akademin in projekt av hög dignitet. Syftet är att snabbt få en känsla av vad som är på gång inom den nutida landskapsarkitekturen.

En stor satsning i samma syfte gjordes 2016, då Akademin för landskapsarkitektur och Arkitektur förlag gav ut publikationen Landskap NU!. I den redovisades över 50 projekt av aktuell svensk landskapsarkitektur kompletterat med kortfattade essäer, beskrivningar och reflektioner. Nu är det hög tid för en uppföljare.

De projekt som nu publiceras här på arkitekt.se kommer att utgöra basen för en ny publikation “Landskap NU 2.0” som planeras att ges ut år 2023. Samma år kommer Sverige och Kenya gemensamt att arrangera IFLA World Congress.

Skicka in ditt bidrag – egna projekt eller tipsa om andras.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter