VERKSAMHET ANDRA HALVÅRET 2023

Akademin för landskapsarkitektur – hösten 2023

Akademins arbete har fortgått under hösten 2023. Här kan du se vad vi har arbetat med under perioden och vad som händer framöver.

IFLA World Congress 2023

Efter flera års förberedelser var det äntligen dags för IFLAs parallella världskongress i Nairobi och Stockholm. Totalt hade vi 1250 deltagare från 66 olika länder varav 650 deltog från Stockholm. Akademin är mycket nöjd med kongressen och vill passa på att tacka alla som hjälpte till att arrangera, moderera, presentera, bjöd in till kontor eller på andra sätt bidrog till att kongressen blev en succé. Att hålla en kongress på två platser samtidigt var en utmaning och från torsdagens svårighet i uppkoppling fungerade fredagen precis så som vi hoppats. Det är svårt att sammanfatta flera dagars kongress i en kort notis men sammanfattningsvis hade vi föreläsare från Afrika, Nordamerika, Asien och Europa, vi höll parallella seminarier med olika teman och totalt ca 100 talare, många fysiskt på plats i Nairobi och Stockholm, men vissa även digitalt. Vi genomförde guidade platsbesök och utflykter och tittade på såväl världsarv som modern landskapsarkitektur. Kvällstid kunde deltagarna skissa med urban sketchers eller cirkulera mellan landskapsarkitektkontor på sociala evenemang.

Vi jobbar just nu med att samla in synpunkter och förbättringsidéer som vi hoppas kan ge nytta för framtiden. Oavsett så visade sig den kungliga huvudstadens landskapsarkitekter från den bästa sidan och vi är säkra på att tillresta deltagare lämnade fulla med inspiration. Från akademiens dåvarande ordförande Johan Folkesson, som var på plats i Nairobi, fick vi rapporter om att Kenyas landskapsarkitekter var mycket nöjda med samarbetet och utbytet som vi haft tillsammans. Nu hoppas vi att på något sätt kunna arbeta vidare med Kenyas landskapsarkitekter och hjälpa till att stärka professionen där.

Akademin för landskapsarkitektur

Landskapsakademin samlades innan arkitekturdagen i Malmö där nya ledamöter fick en introduktion till akademins arbete och Emma Lundborg officiellt tog över ordförandeklubban. En speed dating session med de andra akademierna hanns också med innan arkitekturdagen tog vid med framtidsspaningar, rapport från riksarkitekten och en rad spännande föreläsningar.

Kontakta oss!

Om du önskar komma i direkt kontakt med Akademin för landskapsarkitektur i ett eller annat ärende, tips, funderingar, frågor – mejla oss på landskap@arkitekt.se

Introduktion av akademins representanter

Eftersom Sverige var värd för IFLA 2023 behövdes extra händer på däck. Därför satt en del ledamöter kvar längre än vanligt för att se till att IFLA landade på ett säkert vis. Läs en presentation av akademiens aktuella ledamöter, nya och gamla.

Landskap.NU! 2.0 finns nu till försäljning

Den andra utgåvan utav Landskap NU! finns nu ute till försäljning!
Landskap NU! är en publikation som samlar de intressantaste projekten och spaningarna kring nutida svensk landskapsarkitektur. Boken är resultatet av en öppen insamling av projekt från hela landet och representerar variationsrik exempelsamling över svensk landskapsarkitektur.

I boken får läsaren ta del av den svenska landskapsarkitekturens mångfald och idérikedom genom 48 projekt av olika skalor, typologier och geografisk härkomst samt tre reflekterande stadsturer. Från Skellefteå till Lund, från storskaliga våtmarksparker till småstadstorg och tillfälliga stadsrumsomvandlingar, från småskaliga lekmiljöer till storskaliga infrastrukturprojekt. Landskap NU! visar upp den samtida svenska landskapsarkitekturens vidd och omfång och ger oss exempel på hur den svenska landskapsarkitekturen kan möta samtidens utmaningar.

Landskap NU! är resultatet av ett redaktionsarbete som har pågått sedan 2021. Boken lanserades i samband med IFLA World Congress 2023 och finns nu till försäljning hos Arkitekur Förlag samt hos ett flertal övriga återförsäljare av svensk litteratur.

Beställ ditt exemplar av Landskap NU! 2.0 från Arkitektur Förlag

Cirkulärt byggande

Göteborg stads lager Ringön. Foto: Niklas Klingberg, Mareld landskapsarkitekter.

Som tidigare meddelats är arbetet i gång med att ta fram en publikation med goda exempel av återbruk och cirkulärt byggande inom landskapsarkitektur. En stor mängd projekt skickades in under 2023 och urvalsprocessen är nu slutförd. Arbetet fortsätter under 2024 med att sammanställa publikationen som till en början kommer att vara digital. Exempelsamlingar av detta slag har redan publicerats i både Danmark och Norge, och inom det nordiska samarbetet inom IFLA finns beslut om att sätta samman en gemensam publikation för de nordiska länderna.

Internationella frågor

IFLA Europe General Assembly – Neapel

I slutet av oktober fanns akademin representerad under IFLA Europes General Assembly i Neapel. Som värdar för mötet stod Italiens organisation AIAPP under temat Lost Landscapes. Vi bidrog till temat genom vår gästföreläsare Alexander Morell som under den årliga Pecha Kuchan berättade om sitt projekt och djupstudie i det samiska landskapet och dess kulturarv.

Under mötet hölls en workshop med fokus på IFLA Europes identitet och syfte för att förstå och identifiera organisationen i vår närtid. Det togs även beslut om budget för 2024 och invald av nya representanter i UFLA Europe Executive Council, EXCO, bland annat.

Nordic Meeting Island – Reykjavik

I augusti träffades representanter från de nordiska länderna i Reykjavik. Förutom ledamöter från akademien deltog även vår förbundsordförande Tobias Olsson.

Alla de nordiska länderna samt Holland, Lettland, Estland och Litauen har samarbetat kring gemensamma ståndpunkter för energilandskap. Nästa steg är att diskutera fortsättning för projektet och att presentera det för IFLA Europe för att locka fler att vara med i initiativet.

Under kommande år kommer vi även de nordiska länderna att samarbeta kring en gemensam publikation om cirkulärt byggande. Vissa länder är redan klara med sina delar, andra länders bidrag är under färdigställande.

Samarbete med tidningen Landskab

Den nordiska tidskriften Landskab ges ut av Danska Landskapsarkitektförbundet i samarbete med Akademisk Arkitektförening i Danmark. Redaktionsarbetet är stationerat i Köpenhamn och det redaktionella språket är danska. Tidskriften har fokus på landskap och speglar vad som sker inom den nordiska landskapsarkitekturen.

I redaktionskommittén finns en representant från respektive nordiskt land. Kommitténs uppdrag är att komma med uppslag på teman, artiklar och illustrationer mm till tidskriften. Sveriges Arkitekters Akademi för landskapsarkitektur har gett Niels de Bruin, landskapsarkitekt LAR/MSA, i uppdrag att representera Sverige i redaktionskommittén.

Har du tips eller idéer på något som skulle vara intressant att publicera i tidskriften så kontakta mycket gärna Niels via e-post: ndb@kragh-berglund.se.

Samarbete med tidningen Utemiljö

Tidningen Utemiljö temanummer om Landskapsarkitektur är tillgängliga för oss.

Följ oss på Facebook – ”Forum Landskap”

Akademin finns på Facebook, se gruppen ”Forum Landskap”. Där finns löpande information, artiklar, händelser o dyl av intresse för vår yrkeskår.

Håll dig uppdaterad och tipsa oss!

Akademin för Landskapsarkitektur på Sveriges Arkitekters hemsida. Gå gärna in då och då på för att se vad vi gör och vad som är på gång i akademin!

Du kan nå Akademin för Landskapsarkitektur direkt. Mejla oss gärna för inspel, tips och idéer, funderingar kring angelägna frågor för vår kår och för vårt yrkesutövande. Varmt välkommen att mejla på landskap@arkitekt.se