Nya regler i LAS – det här gäller

Publicerad: 2022-09-28

Den 1 oktober 2022 börjar nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS) att gälla. Här kan du se de mest centrala förändringarna för dig som är medlem i Sveriges Arkitekter.

De förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS) som börjar att gälla den 1 oktober är resultatet av en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter tidigare i år. Parterna kom då överens om att arbetsrätten skulle ge arbetsgivare mer flexibilitet samtidigt som individen skulle skyddas mot godtyckliga uppsägningar.

Förändringarna är tänka att leda till ökad rörlighet på arbetsmarknaden genom att det blir lättare för arbetsgivare att säga upp personal. Samtidigt som det sker införs också större möjligheter att vidareutbilda sig mitt i yrkeslivet genom det så kallade omställningsstudiestödet.

Om du som medlem i Sveriges Arkitekter påverkas av de här nya reglerna slår det olika beroende på om du har kollektivavtal eller inte på din arbetsplats. Vissa delar av den nya lagen är dispositiv. Det betyder att arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer kan enas om andra regler i centrala kollektivavtal. Kortfattat innebär det att det kan vara andra villkor som gäller om du har kollektivavtal.

Är du osäker på om du omfattas av kollektivavtal eller inte? Arbetar du i kommun eller statligt omfattas du alltid, men arbetar du inom den privata sektorn kan du fråga din arbetsgivare om du är osäker. Som privatanställd arkitekt med kollektivavtal omfattas du av Huvudavtalet som Sveriges Arkitekter, via PTK, har varit med att förhandla fram. Du omfattas även av Arkitektavtalet som Sveriges Arkitekter har förhandlat fram tillsammans med Almega Innovationsföretagen.

5 viktiga förändringar i korthet:

1. Möjlighet till vidareutbildning och studiestöd

Omställningsstudiestöd är ett nytt studiestöd för dig som vill läsa vidare under en anställning. De nya villkoren i LAS ger dig möjlighet att studera under pågående anställning, med upp till 80 procent av lönen. Syftet är att underlätta för den som arbetar att bredda sin kompetens och bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Studie- och omställningsstöden har tidigare framför allt gällt kollektivavtalade arbetsplatser. Med den nya lagen ska omställningsstöden innefatta alla, oavsett om du arbetar på en kollektivavtalad arbetsplats eller inte. Omfattas du av kollektivavtal har du dock möjlighet att får högre ersättning utöver det som du har rätt till enligt lagen.

Om du omfattas av Arkitektavtalet har du möjlighet till extra omställningsstudiestöd från Trygghetsrådet TRR utöver den ersättning som du får från a-kassan – upp till 80 procent av lönen.

2. Snabbare att bli tillsvidareanställd

Begreppet ”Allmän visstidsanställning” upphör och ersätts av ”särskild visstidsanställning”. Det innebär bland annat att visstidsanställningen går över till en tillsvidareanställning om du har arbetat mer än 12 månader under en femårsperiod, i stället för efter 24 månader. Syftet med den här förändringen är att förbättra balansen i anställningstryggheten mellan olika anställningsformer. Har du jobbat mer än 9 månader under en treårsperiod i anställningsformen särskild visstidsanställning har du dessutom förtur till en ny särskild visstidsanställning.

Om du omfattas av Arkitektavtalet gäller delvis andra villkor än vad som sägs i nya LAS. Reglerna för visstidsanställningar är som idag, det vill säga att de omvandlas till tillsvidareanställning först efter sammanlagt mer än 36 månader under en femårsperiod.

3. Sist-in-först-ut-regeln förändras

En av de mest omtalade av de nya reglerna i LAS är att det inte längre är säkert att den som är senast anställd också är den som får sluta först vid en arbetsbrist. För nu kan arbetsgivaren undanta tre personer från den regeln, förutsatt att de kan motivera varför just de tre är viktiga för verksamheten. Tidigare kunde endast arbetsgivare, med upp till 10 anställda, göra två undantag från turordningsreglerna.

Om du omfattas av Arkitektavtalet kan dock arbetsgivaren göra fler undantag från turordningsreglerna än tre personer. I vissa fall upp till 15 procent av dem som slutligen sägs upp.

4. Lättare att bli uppsagd av personliga skäl

I den delen av LAS som handlar om uppsägning ersätts begreppet ”saklig grund” med ”sakliga skäl”. Sakliga skäl för uppsägning kan vara både på grund av arbetsbrist och av personliga skäl. Begreppsändringen påverkar inte något vid uppsägning på grund av arbetsbrist, men ska ge ökad förutsägbarhet när uppsägning sker på grund av personliga skäl. Med de nya reglerna i LAS behöver färre omständigheter tas med vid bedömning om du ska få ha kvar jobbet eller inte. Det innebär att det kan bli lättare för en arbetsgivare att säga upp dig om du missköter dig på jobbet – det vill säga att bli uppsagd av “personliga skäl”.

5. Ingen lön under pågående tvist

Om du blir uppsagd på grund av personliga skäl kunde du tidigare arbeta kvar så länge du förhandlade med arbetsgivaren om uppsägningen var rätt eller inte. Med nya LAS upphör din anställning vid uppsägningstidens slut även om du anser att uppsägningen är felaktig. Syftet med den här förändringen är att det ska vara mindre riskabelt för arbetsgivaren att anställa. Som arbetstagare kan du i stället ansöka om a-kassa medan tvisten pågår. Du kan även ha rätt att få inkomstförsäkring från Sveriges Arkitekter. Om du omfattas av Arkitektavtalet kan du också få extra ersättning från TRR.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Nytt kollektivavtal för praktikanställda i privat sektor
Kollektivavtal

Nytt kollektivavtal för praktikanställda i privat sektor

Praktik är en viktig väg in i arkitektyrket. Därför har Sveriges Arkitekter träffat ett kollektivavtal som underlättar möjlighet till praktikanställningar.
Publicerad:
Nytt avtal klart för akademiker i kommuner och regioner
Kollektivavtal

Nytt avtal klart för akademiker i kommuner och regioner

Idag tecknade Sveriges Arkitekter genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalen innebär bland annat bättre löneprocesser och bättre enskilda villkor. I överenskommelsen ingår också en satsning på att förbättra chefers förutsättningar att utöva sitt ledarskap.
Publicerad:
Värdesätt akademiker i kommuner och regioner
Kollektivavtal

Värdesätt akademiker i kommuner och regioner

Nu förhandlar vi villkoren för omkring 75 000 akademiker som jobbar i kommuner, regioner och kommunala företag. Sveriges Arkitekter och AkademikerAlliansens övriga 15 medlemsförbund menar att arbetsgivarna måste erbjuda anställningsvillkor som kan locka fler akademiker till sektorn.
Publicerad: