Nya möjligheter för anställda att studera

Publicerad: 2022-10-14

Från 1 januari 2023 finns nya möjligheter för dig som är anställd att kompetensutvecklas genom studier, för att stärka din ställning på arbetsmarknaden. Du kan ansöka redan nu. Förutom ett nytt offentligt omställningsstudiestöd finns ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd för dig som är privatanställd tjänsteman.

Strax före midsommar skrev arbetsmarknadens parter PTK och Svenskt Näringsliv under ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Tillsammans med ny lagstiftning ger det dig som anställd nya möjligheter att kompetensutvecklas.

Offentligt omställningsstudiestöd

Det nya offentliga omställningsstudiestödet är det ekonomiska stöd du kan få via CSN när du vidareutbildar dig. Du kan få stödet i max 44 veckor om du studerar på heltid. Många kommer att kunna få upp till 80 procent av sin lön under studietiden.

Det är du som avgör vad du ska studera, men utbildningen ska stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. CSN gör bedömningen med stöd av ett yttrande från den omställningsorganisation som din arbetsgivare är ansluten till. Möjligheten gäller inte bara för fastanställda. Även du som har en visstidsanställning, jobbar deltid eller är projektanställd kan ha möjlighet att få detta stöd. Du kan ansöka om stödet redan nu.

Det offentliga omställningsstudiestödet omfattar hela arbetsmarknaden, men kräver att du varit anställd och arbetat i minst 8 år, från att du är 19 år. Studiestödet består både av ett bidrag och ett lån. Det är CSN som hanterar det nya offentliga omställningsstudiestödet och vet vad som gäller kring det.

Kompletterande kollektivavtalat studiestöd

Genom det nya huvudavtalet kan du få ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd, utöver det offentliga omställningsstudiestödet. Du kan även få ett kortvarigt studiestöd om du vill studera kortare än en vecka.

Avtalat erbjuder samlad information om pension och försäkring via jobbet. På vår webb kan du läsa mer om hur du gör för att ta del av de nya möjligheterna. Till exempel kan du ha rätt till kompetensstöd i form av bland annat karriär- och studievägledning från omställningsorganisationen TRR.
Det finns även omställningsstöd om du behöver hjälp att hitta ett nytt jobb.

Omställningsstöd är ett samlingsnamn för den hjälp du kan få från en omställningsorganisation om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom eller efter att en tidsbegränsad anställning löpt ut. Du kan dessutom få ekonomisk ersättning som kompletterar a-kassan, om du skulle bli uppsagd.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Sveriges Arkitekters krav i avtalsrörelsen
Kollektivavtal

Sveriges Arkitekters krav i avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen har startat för Sveriges Arkitekter. Likabehandling, stupstock och riktlinjer för distansarbete är viktiga krav som förbundet har lämnat till arbetsgivarparten.
Publicerad:
Nya regler i LAS – det här gäller
Kollektivavtal

Nya regler i LAS – det här gäller

Den 1 oktober 2022 börjar nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS) att gälla. Här kan du se de mest centrala förändringarna för dig som är medlem i Sveriges Arkitekter.
Publicerad:
Nytt huvudavtal mellan arbetsmarknadens parter
Kollektivavtal

Nytt huvudavtal mellan arbetsmarknadens parter

Den 22 juni antar parterna ett nytt huvudavtal. Grunden är parternas Trygghetsöverenskommelse, även kallad Las-överenskommelsen.
Publicerad: