Nya möjligheter för anställda att studera

Publicerad: 2022-10-14

Från 1 januari 2023 finns nya möjligheter för dig som är anställd att kompetensutvecklas genom studier, för att stärka din ställning på arbetsmarknaden. Du kan ansöka redan nu. Förutom ett nytt offentligt omställningsstudiestöd finns ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd för dig som är privatanställd tjänsteman.

Strax före midsommar skrev arbetsmarknadens parter PTK och Svenskt Näringsliv under ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Tillsammans med ny lagstiftning ger det dig som anställd nya möjligheter att kompetensutvecklas.

Offentligt omställningsstudiestöd

Det nya offentliga omställningsstudiestödet är det ekonomiska stöd du kan få via CSN när du vidareutbildar dig. Du kan få stödet i max 44 veckor om du studerar på heltid. Många kommer att kunna få upp till 80 procent av sin lön under studietiden.

Det är du som avgör vad du ska studera, men utbildningen ska stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. CSN gör bedömningen med stöd av ett yttrande från den omställningsorganisation som din arbetsgivare är ansluten till. Möjligheten gäller inte bara för fastanställda. Även du som har en visstidsanställning, jobbar deltid eller är projektanställd kan ha möjlighet att få detta stöd. Du kan ansöka om stödet redan nu.

Det offentliga omställningsstudiestödet omfattar hela arbetsmarknaden, men kräver att du varit anställd och arbetat i minst 8 år, från att du är 19 år. Studiestödet består både av ett bidrag och ett lån. Det är CSN som hanterar det nya offentliga omställningsstudiestödet och vet vad som gäller kring det.

Kompletterande kollektivavtalat studiestöd

Genom det nya huvudavtalet kan du få ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd, utöver det offentliga omställningsstudiestödet. Du kan även få ett kortvarigt studiestöd om du vill studera kortare än en vecka.

Avtalat erbjuder samlad information om pension och försäkring via jobbet. På vår webb kan du läsa mer om hur du gör för att ta del av de nya möjligheterna. Till exempel kan du ha rätt till kompetensstöd i form av bland annat karriär- och studievägledning från omställningsorganisationen TRR.
Det finns även omställningsstöd om du behöver hjälp att hitta ett nytt jobb.

Omställningsstöd är ett samlingsnamn för den hjälp du kan få från en omställningsorganisation om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom eller efter att en tidsbegränsad anställning löpt ut. Du kan dessutom få ekonomisk ersättning som kompletterar a-kassan, om du skulle bli uppsagd.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Nytt kollektivavtal för praktikanställda i privat sektor
Kollektivavtal

Nytt kollektivavtal för praktikanställda i privat sektor

Praktik är en viktig väg in i arkitektyrket. Därför har Sveriges Arkitekter träffat ett kollektivavtal som underlättar möjlighet till praktikanställningar.
Publicerad:
Nytt avtal klart för akademiker i kommuner och regioner
Kollektivavtal

Nytt avtal klart för akademiker i kommuner och regioner

Idag tecknade Sveriges Arkitekter genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalen innebär bland annat bättre löneprocesser och bättre enskilda villkor. I överenskommelsen ingår också en satsning på att förbättra chefers förutsättningar att utöva sitt ledarskap.
Publicerad:
Värdesätt akademiker i kommuner och regioner
Kollektivavtal

Värdesätt akademiker i kommuner och regioner

Nu förhandlar vi villkoren för omkring 75 000 akademiker som jobbar i kommuner, regioner och kommunala företag. Sveriges Arkitekter och AkademikerAlliansens övriga 15 medlemsförbund menar att arbetsgivarna måste erbjuda anställningsvillkor som kan locka fler akademiker till sektorn.
Publicerad: