Hållbarhetsrådet

Råd med huvudsaklig uppgift att vara stöd till styrelsens arbete med hållbarhetsfrågorna enligt verksamhetsprogrammet 2019–2020.

Hållbarhetsrådet har slutfört sitt uppdrag genom att bland annat ha bidragit till att ta fram handlingsplanen ”Vägen framåt”. Rådet har kartlagt hur arkitekter bäst bidrar till den brådskande omställningen till ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande – vad varje enskild arkitekt kan göra såväl som vad arkitektkontoren kan göra.