Nominerade till Trafikverkets arkitekturpris 2023

Publicerad: 2024-02-19

Ekodukt Hallandsåsen, Folke Bernadottes bro, Nya Skurubron och Station Rosengård. Fyra vitt skilda infrastrukturanläggningar tävlar om Trafikverkets arkitekturpris 2023. Vem som tar hem priset avslöjas på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala den 9 april i Malmö.

Trafikverkets arkitekturpris delas ut vartannat år, till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning, som motsvarar höga krav på god arkitektur, hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden. Sveriges Arkitekter medverkar i juryarbetet. Juryns ordförande, landskapsarkitekt LAR/MSA Lina Tomczak, berättar om juryarbetet.

Vad förenar de fyra nominerade?

De är alla genomarbetade kvalitativa anläggningar, som inte bara löser en uppgift utan också ger mervärden till lokalsamhället. Vi ser en satsning på arkitektur inom transportinfrastrukturen, med robusta materialval och nytänkande lösningar såsom olika konstruktionssätt och anläggningsmetoder. En medveten och kvalitativ arkitektur i transportsystemet har betydelse för människors upplevelse av vardagsmiljöer och resande i olika former. För att försöka förstå dessa perspektiv har juryn rört sig till fots, med buss, tåg och båt för att utforska förslagen.

Vad har varit svårast i juryarbetet?

Att de besökta förslagen är så vitt skilda varandra, sett till anläggningstyper och skalor. Vi har besökt broar, motorvägar, en ekodukt, två stationer och ett torg inklusive cykelparkering. De har haft olika förutsättningar och återfinns i olika sammanhang från söder till norr.

Vilka reflektioner har ni gjort under jurybesöken?

Något som blivit tydligt är hur en anläggning kan behöva ett par år för att verkligen ”landa på platsen”, och hur stor roll god omsorg om detaljer har för helhetsupplevelsen. På Station Rosengård får vegetationen ta plats, men har behövt några år för att etableras fullt ut. Folke Bernadotte-bron har hunnit bli en viktig ny koppling på Djurgården. Vi har också uppmärksammat hur ändrade förutsättningar under genomförandet har blivit lösta på ett lyckat sätt för slutresultatet. För Nya Skurubron innehöll tävlingsförslaget bropelare i vatten. Det omarbetades för att underordna den nya bron till den befintliga och samtidigt behålla en öppen vattenspegel. Även ekodukten är ett gott exempel på hur kloka arbetssätt ger flexibilitet i genomförandet, med exempelvis förändringar av tunnelmynning och gabionmurar.

Vilka kriterier har juryn utgått från?

Den anläggning som uppmärksammas ska vara omsorgsfullt utformad och väl fungerande, den ska motsvara höga krav på god arkitektur, vara hållbar och ta hänsyn till natur- och kulturvärden. Infrastrukturanläggningen ska ha sådana kvaliteter att den bidrar till att utveckla samhället och blir en förebild för andra.

Hur många förslag har ni undersökt?

Juryn har under 2023 besökt sju förslag, knappt hälften av de inkomna förslagen. Enligt tävlingsreglerna ska minst en nominerad ha en annan beställare än Trafikverket. I år står en kommun i samarbete med Trafikverket bakom en anläggning och Kungliga Djurgårdens förvaltning är beställare för en.

De nominerade är:

Ekodukt E6 Hallandsåsen, Halland

Ekodukt Hallandsåsen. Foto: Anna Olsson

Arkitekt: Tyréns
Beställare: Trafikverket

Folke Bernadottes bro, Stockholm

Folke Bernadottes bro. Foto: Malina Nemut

Arkitekt: &Rundquist
Beställare: Kungliga Djurgårdsförvaltningen

Nya Skurubron, Stockholm

Nya Skurubron. Foto: Jenny Frejing

Arkitekt: Dissing+Weitling
Beställare: Trafikverket

Rosengård station, Malmö

Station Rosengård. Foto: Erika Weiland

Arkitekt: Sweco
Beställare: Malmö Stad

Om Trafikverkets arkitekturpris

Trafikverkets arkitekturpris syftar till att prisa och lyfta fram goda exempel som kan fungera som förebilder gällande arkitektur inom fältet transportinfrastruktur. Priset tilldelas en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, långsiktig hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden. Priset delas ut vartannat år.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Vinnare Trafikverkets arkitekturpris 2019
Trafikverkets arkitekturpris

Vinnare Trafikverkets arkitekturpris 2019

Vinnare av Trafikverkets arkitekturpris 2019 är Angereds resecentrum. Arkitekt är Wingårdh arkitektkontor.
Publicerad: