Beslut i korthet från Sveriges Arkitekters stämma

Publicerad: 2022-11-20

Förbundsstämman är Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ. Den ägde rum helgen den 19–20 november på IVA i Stockholm med drygt 70 ledamöter, presidium, styrelse och kanslipersonal på plats.

De viktigaste besluten i korthet:

Hållbarhet blir fokusområde

Årets stämma antog ett nytt verksamhetsprogram med fyra prioriterade mål:

  • Hållbarhet. Sveriges Arkitekter ska jobba för att arkitekterna är ledande i omställningen till ett hållbart samhällsbyggande.
  • Arbetsvillkor. Sveriges Arkitekter ska verka för att medlemmarna får bättre arbetsvillkor, löneutveckling samt arbets- och studiemiljö.
  • Politisk påverkan. Sveriges Arkitekter ska bedriva ett effektivt politiskt påverkansarbete som står upp för och förbättrar arkitekturens förutsättningar.
  • Värde. Sveriges Arkitekter ska verka för att uppdragsgivare efterfrågar bra arkitektur och värderar arkitektens tjänster högt.

Att hållbarhet var en viktig fråga för stämman bekräftas av att fem av sju motioner om hållbarhet fick bifall på stämman. Läs mer om det, och hur det gick för samtliga motioner, i tidningen Arkitekten.

Förslag till längre mandatperiod avslogs

Den sittande styrelsen hade föreslagit att förlänga mandatperioden för alla 500 förtroendevalda skulle bli tre år istället för två. Orsaken var att det underlättar för både förtroendevalda och kansliet att jobba långsiktigt och strategiskt. Stämman var dock inte beredda att genomföra förändringen utan avslog förslaget. Läs mer i tidningen Arkitekten.

Ny styrelse vald

Sveriges Arkitekters styrelse 2022–2024. Från vänster: Anna Krook, Emina Kovacic, Per Bornstein, Ylva Åborg, Maja Olsson, Mårten Claesson, Anna Leonsson, My Lekberg Hellström och Björn Ekelund. Saknas på bilden gör Petter Lindencrona och Valter Fredström. Foto: Sören Andersson.

Emina Kovacic fortsätter som ordförande, men det finns flera nya namn i förbundsstyrelsen. Fredrik Drotte slutar efter sex år, och på hans plats som vice ordförande befinner sig nu Björn Ekelund. Andre vice ordförande är fortsatt Anna Leonsson.

Jag är glad och stolt över förtroendet att fortsätta som ordförande för den här fantastiska organisationen. Förra mandatperioden var händelserik och det kommer den här också att bli – men förbundet är på din sida i både upp- och nedgång.

Emina Kovacic, förbundsordförande för Sveriges Arkitekter.

Tolv kronor mer ändå en sänkning

Förbundsstämman antog en höjning av medlemsavgifterna med 3,6 procent, för att klara av förbundets ökade kostnader. Det motsvarar tolv kronor i månaden för fullbetalande medlemmar. Stämman gav också styrelsen mandat att höja avgiften upp till med sex procent om den eventuellt kommande lågkonjunkturen kräver det.

Höjningen med tolv kronor innebär i praktiken ändå en sänkning av avgiften för de flesta medlemmar då a-kasseavgiften från och med 1 juli 2022 ger en skattereduktion. Avgiften till Akademikernas a-kassa är 130 kronor i månaden och efter skatteavdraget på 25 procent blir den faktiska kostnaden ungefär 100 kronor.

Allt om stämman 2022 …

… kommer att läggas upp här på arkitekt.se under fliken Stämma 2022 vartefter allt är sammanställt. Du kan också läsa om stämman i tidningen Arkitekten.