Kollektivavtalad ålderspension – staten

För arkitekter som är anställda i statlig tjänst består kollektivavtalade pension av PA 03 för dem som är födda 1987 och tidigare samt av PA16 för dem som är födda 1988 eller senare.

PA 03 

PA 03 består av tre delar:

  • Individuell ålderspension.
  • Förmånsbestämd ålderspension.
  • Kompletterande ålderspension (Kåpan Tjänste).

Avtalet innehåller även sjuk- och efterlevandepension.

Individuell ålderspension tjänar du in från 23 års ålder och fram till avtalets pensionsålder. Arbetsgivaren sätter av en avgift motsvarande 2,5 procent av lönen.

Kompletterande ålderspension tjänar du in från 23 års ålder och fram till avtalets pensionsålder Arbetsgivaren sätter av 2 procent av lönen. Storleken på den kompletterande ålderspensionen och den individuella ålderspensionen beror på din lön och vilken avkastning det blir på din pension.

Förmånsbestämd ålderspension innebär att anställda med årsinkomst över 7,5 inkomstbasbelopp (37.062 kr per månad). Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön, hur många år du varit anställd och vilket år du är född. Pensionen motsvarar ca 60 procent av den genomsnittliga lönen mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp och 30 procent av den genomsnittliga lönen mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp. Beräknat utifrån de fem sista åren före pensioneringen. Pensionsgrundande tjänstetid räknas från 28 års ålder.

PA 16

PA16 är premiebestämt och gäller de som är födda 1988 eller senare. Arbetsgivaren betalar in en premie, en avgift, varje månad.  Avgiften fonderas till dess att medarbetaren går i pension.

Premien är 4,5 procent på lönedelar under tak och 30 procent över tak. Därutöver betalar arbetsgivaren in en extra premie på 1,5 procent på hela den pensionsgrundande lönen som kan användas för att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet eller som ett sätt att öka ålderspensionen.

PA16, kommer man att tjäna in till sin framtida pension redan från första dagen på jobbet oavsett ålder och till 67 års ålder.