Kollektivavtalad ålderspension – Kommun

Från och med 1 januari 2023 har kommunal sektor ett helt nytt pensionsavtal. De allra flesta omfattas nu av det helt avgiftsbestämda tjänstepensionsavtalet AKAP-KR, men det finns undantag.

Det nya pensionsavtalet heter AKAP-KR och ersätter de nuvarande AKAP-KL, KAP-KL och PA-KFS. De flesta anställda som före årsskiftet 2022/2023 omfattades av KAP-KL har förts över till AKAP-KR och får därmed 1,5 procent högre pensionsavsättning.

Vissa anställda fortsätter dock att omfattas av KAP-KL. Det gäller bland annat de som har ett påbörjat intjänande av förmånsbestämd pension inom ramen för KAP-KL. Anledningen till detta är att det kan vara ofördelaktigt för den slutliga pensionen att avbryta ett påbörjat förmånsbestämt intjänande.

Från och med 1 januari 2023 ändrades även uttagsreglerna i de kommunala tjänstepensionsavtalen.

Läs mer om vad gäller för dig från och med 1 januari 2023

Till Akademikeralliansen