Kollektivavtalad ålderspension – Kommun

För arkitekter som är anställda i en kommun består kollektivavtalade pensionen för födda 1986 eller senare av AKAP–KL. För födda 1985 eller tidigare består kollektivavtalade pensionen av KAP–KL.

AKAP–KL en avgiftsbestämd ålderspension

Den avgiftsbestämda ålderspensionen tjänas in från första anställningsdagen, dock tidigast från 21 års ålder. Premien är 4,5 procent av lönen upp till nivån 7,5 inkomstbasbelopp per år, (37.062 kronor per månad 2016). För den del av lönen som eventuellt överstiger denna nivå är premiens storlek 30 procent. Den avgiftsbestämda ålderspensionens storlek vid pensionstillfället beror på hur mycket premier som inbetalats samt på hur dessa pengar förräntats.

KAP–KL en avgiftsbestämd ålderspension och en förmånsbestämd ålderspension

Den avgiftsbestämda ålderspensionen tjänas in från första anställningsdagen, dock tidigast från 21 års ålder. Premien är 4,5 procent  av hela din bruttolön. Den avgiftsbestämda ålderspensionens storlek vid pensionstillfället beror på hur mycket premier som inbetalats samt på hur dessa pengar förräntats

Om du omfattas av KAP-KL har du också rätt till förmånsbestämd ålderspension för den del som överstigen 7,5 inkomstbasbelopp och är ett komplement till den avgiftsbestämda ålderspensionen.

Förmånsbestämd ålderspension – enbart för KAP–KL

Förmånsbestämd ålderspension innebär att det på förhand är känt hur stor pensionen kommer att bli i förhållande till lön och anställningstid. För att få full pension krävs att du varit anställd i kommunal sektor och därmed tjänat in pensionsrätt under 30 år räknat tidigast från 28 års ålder. Om du jobbat färre år minskar den förmånsbestämda ålderspensionen proportionellt till detta.

Pensionen beräknas på ett medelvärde av dina sista årsinkomster före pension. Utifrån det beräknade medelvärdet gäller fastställda pensionsnivåer beroende på vilket år du är född.