Vad betyder förkortningarna efter titlarna?

Vad betyder de olika förkortningarna efter titlarna och vad innebär de? Sveriges Arkitekter erbjuder följande yrkestitlar:

  • Arkitekt SAR/MSA
  • Landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Arkitekt SIR/MSA
  • Planeringsarkitekt FPR/MSA

Titlarna är skyddade yrkes- och medlemstitlar som visar att arkitekten är utbildad i arkitektur och medlem i Sveriges Arkitekter. De olika förkortningarna SAR, LAR, SIR och FPR är kvar sedan de olika arkitektinriktningarna hade sina egna riksförbund. SAR står för Sveriges Arkitekters Riksförbund, LAR för Landskapsarkitekternas Riksförbund, SIR för Sveriges Inredningsarkitekters Riksförbund och FPR för Fysiska Planerares Riksförbund.

År 2002 gick de fyra riksförbunden ihop och bildade istället bransch- och fackorganisationen Sveriges Arkitekter. Tillägget MSA står för att arkitekten är medlem i Sveriges Arkitekter.

Ansök om medlemstitel