Anvisningar för ansökan om yrkestitel – utanför EU

Här hittar du anvisningar och kan ansöka om yrkestitel för dig som har fullständig arkitektutbildning från land utanför EU.

Du som har examen från land utanför EU måste visa att utbildningen till innehåll och omfattning motsvarar någon av de svenska arkitektutbildningarna på masternivå. För att Sveriges Arkitekters ska kunna bedöma din ansökan om yrkestitel måste du först låta Universitets- och Högskolerådet bedöma din utbildning.

Blankett och information finns på UHR:s webbplats.

Handlingar som ska bifogas ansökan

  • Yttrande från Universitets- och Högskolerådet.
  • Vidimerade kopior av examensbevis, studieplan och betygsutdrag, på originalspråk och i svensk översättning.
  • CV och intyg på minst två års yrkesverksamhet i EU inom det professionsområde som motsvarar den sökta yrkestiteln. OBS! Endast anställningsbevis räcker inte.

Ansökan behandlas av kansliet eller invalsnämnden.