Anvisningar för ansökan om yrkestitel – annan eller oavslutad arkitektutbildning

Här hittar du anvisningar och kan ansöka om yrkestitel för dig som har annan eller oavslutad akademisk utbildning.

Du som saknar examen från arkitektutbildning på masternivå måste kunna visa att du genom annan akademisk utbildning i kombination med yrkeserfarenhet förvärvat motsvarande kompetens som en femårig fullständig svensk arkitektutbildning ger. Om du samtidigt ansöker om medlemskap och yrkestitel kan samma handlingar användas för båda ansökningarna. Av ansökan måste din egen kompetens och förmåga som arkitekt framgå, det är därför viktigt att du beskriver din självständiga insats som arkitekt i CV, förteckning över relevanta arbeten och projektportfölj.

Handlingar som ska bifogas ansökan

  • Vidimerade kopior av examensbevis och/eller betygsutdrag från dina akademiska studier.
  • Intyg på eventuella andra relevanta studier.
  • Intyg och betyg från yrkesverksamhet, varav minst två år inom EU. OBS! Endast anställningsbevis räcker inte.
  • CV och andra intyg som du anser stöder din ansökan. Det kan exempelvis vara intyg från yrkesverksamhet eller från referenspersoner. Referenspersoner ska kunna intyga de uppgifter du lämnar i ansökan.
  • Förteckning över relevanta arbeten där det framgår på vilket sätt du har bidragit till projekten.
  • Portfölj med projekt presenterade på högst fem planscher i A3-format. Av presentationerna ska din roll i projekten framgå.
  • Du som söker medlemskap som inredningsarkitekt måste även bifoga material som beskriver din konstnärliga förmåga.

Ansökan behandlas av invalsnämnden.