Anvisningar för ansökan om yrkestitel – annan eller oavslutad arkitektutbildning

Här hittar du anvisningar och kan ansöka om yrkestitel för dig som har annan eller oavslutad akademisk utbildning.

Du som saknar en fullständig examen från arkitektutbildning på kandidat- och masternivå måste kunna visa att du genom annan akademisk utbildning i kombination med yrkeserfarenhet förvärvat motsvarande kompetens som en femårig fullständig svensk arkitektutbildning ger, läs mer i utbildningspolicyn.

Om du ansöker om medlemskap och yrkestitel samtidigt kan samma handlingar användas för båda ansökningarna. Av ansökan måste din egen kompetens och förmåga som arkitekt framgå, det är därför viktigt att du beskriver din självständiga insats som arkitekt i CV, förteckning över relevanta arbeten och projektportfölj.

Handlingar som ska bifogas ansökan

  • Vidimerade kopior av examensbevis och betygsutdrag från dina akademiska studier.
  • Intyg och betygsutdrag på eventuella andra relevanta studier du vill att invalsnämnden ska kunna beakta.
  • Intyg och betyg från yrkesverksamhet, varav minst två år inom EU. OBS! Endast anställningsbevis räcker inte. Av intyget ska det framgå hur länge du har arbetat som arkitekt samt vilka arbetsuppgifter och ansvar du har haft.
  • CV.
  • Andra intyg som du anser stöder din ansökan. Det kan exempelvis vara ytterligare intyg från yrkesverksamhet.
  • Minst en, gärna flera referenser. Referenspersoner ska kunna intyga de uppgifter du lämnar i ansökan och kan komma att kontaktas av invalsnämnden vid behov.
  • Förteckning över relevanta arbeten där det framgår på vilket sätt du har bidragit som arkitekt till projekten.
  • Portfölj med projekt presenterade på högst fem planscher i A3-format. Av presentationerna ska din roll och hur du arbetar som arkitekt i projekten framgå. Av presentationen ska framgå hur du tillämpat arkitektens utforskande arbetssätt med analys, syntes och reflektion samt hur du kommunicerat gestaltningsmässiga ställningstaganden i de arbeten du presenterar.
  • Du som söker medlemskap och/eller yrkestitel som inredningsarkitekt måste även bifoga material som beskriver din konstnärliga förmåga.

Ansökan behandlas av invalsnämnden.

Det är viktigt att din ansökan är komplett för att nämnden ska kunna bedöma din ansökan. En inkomplett ansökan kan komma att skickas tillbaka vilket ökar handläggningstiden

Notera även att eventuella ytterligare dokument som inlämnas kan komma att lämnas utan hänsyn.