Anvisningar för ansökan om yrkestitel – examen

Här hittar du anvisningar och kan ansöka om yrkestitel för dig som, utöver kandidatexamen, också har masterexamen. Det gäller även för dig som har yrkesexamen eller motsvarande från arkitektutbildning inom EU.

För att få yrkestitel behöver du vara medlem i Sveriges Arkitekter och ha examen från arkitektutbildning (både kandidat- och masterexamen, yrkesexamen eller motsvarande) och dessutom efter examen ha minst två års yrkeserfarenhet, som måste vara förvärvad inom EU. Även du som saknar sådan examen men som kan visa att du genom en kombination av annan akademisk utbildning och yrkesverksamhet har förvärvat motsvarande kompetens, kan efter särskild prövning få yrkestitel.

Godkända utbildningar

  • Arkitektutbildningen vid KTH, LTH, Chalmers eller Umeå Arkitekthögskola.
  • Landskapsarkitektutbildningen vid SLU Alnarp eller SLU Ultuna.
  • Utbildningen i fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola.
  • Inredningsarkitektutbildningen vid Konstfack.
  • Designutbildningen vid HDK, under förutsättning att den sökande har valt arkitektinriktning på sina studier.
  • Arkitektexamen från Arkitektur och Teknik vid Chalmers.
  • Alla utbildningar inom EU, som motsvarar någon av ovanstående.

Handlingar som ska bifogas ansökan

  • Vidimerad kopia av examensbevis (sökande från HDK måste dessutom skicka betygsutdrag eller intyg som visar att studierna haft en arkitektinriktning).
  • Intyg från arbetsgivare på minst två års yrkesverksamhet i EU inom det professionsområde som motsvarar den sökta yrkestiteln. OBS! Endast anställningsbevis räcker inte.

Ansökan behandlas av kansliet.