Växthusvägen, 5Land. Foto: Karin Oleander.

Växthusvägen

Växthusvägen i Järfälla, 5land AB.

I Ormbacka har Järfälla Kommun uppfört tre rondeller utmed Växthusvägen. Här finns ett rikt kulturlandskap med ett äldre odlingslandskap. Temat för gestaltningen knyter an till platsens historia. I en rondell finns ett växthus, i en annan en 4 m hög spade och i den tredje finns träd. Alla tre rondellerna finns rött marktegelkross och knoppar i perforerad plåt med led-slingor. Gestaltningen fick 2018 Svensk Form, Design S i kategorin – Ljusgestaltning. Juryns motivering löd: “Med enkla medel har gestaltningen av rondellerna längs Växthusvägen skapat stort upplevelsemässigt värde, där de ljusbärande knopparna bidragit till en estetiskt kvalitativ och balanserad vistelsemiljö genom att ta ner ljuset till en mänsklig skala på en plats där övrig belysning primärt är anpassad för flyktigt passerande bilar. Belysningslösningens varma ljus samspelar väl med det röda markteglet, stärker platsens identitet som bördigt odlingslandskap och blir givna riktmärken för navigation i bostadsområdet.”

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.