Växthusvägen, 5Land. Foto: Karin Oleander.

Växthusvägen

Växthusvägen i Järfälla, 5land AB.

I Ormbacka har Järfälla Kommun uppfört tre rondeller utmed Växthusvägen. Här finns ett rikt kulturlandskap med ett äldre odlingslandskap. Temat för gestaltningen knyter an till platsens historia. I en rondell finns ett växthus, i en annan en 4 m hög spade och i den tredje finns träd. Alla tre rondellerna finns rött marktegelkross och knoppar i perforerad plåt med led-slingor. Gestaltningen fick 2018 Svensk Form, Design S i kategorin – Ljusgestaltning. Juryns motivering löd: “Med enkla medel har gestaltningen av rondellerna längs Växthusvägen skapat stort upplevelsemässigt värde, där de ljusbärande knopparna bidragit till en estetiskt kvalitativ och balanserad vistelsemiljö genom att ta ner ljuset till en mänsklig skala på en plats där övrig belysning primärt är anpassad för flyktigt passerande bilar. Belysningslösningens varma ljus samspelar väl med det röda markteglet, stärker platsens identitet som bördigt odlingslandskap och blir givna riktmärken för navigation i bostadsområdet.”

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.