Värtaterminalens takpark, Nivå landskapsarkitektur. Foto: Anders Thessing.

Värtaterminalens takpark

Värtaterminalens takpark, Stockholm, Nivå landskapsarkitektur.

Värtaterminalens taklandskap ansluter till stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Att öka andelen grönytor, t ex genom gröna tak och parkmiljöer, är ett mål i projektet. Taket utformas som en publik yta där resande, besökare, personal och boende kan röra sig mellan de olika planen. Här bildas ett hybridlandskap mellan stad och hamn, mellan byggnad och park och mellan kontor och rekreation. Platsens dualitet kommer också att bestå i mötet mellan terminalen som transitplats och den lokala kvartersparken när takplanet kopplas till den nya stadsdelen Valparaiso. Taklandskapets koncept är inspirerat av strandzonen i det karga, väderutsatta skärgårdslandskapet. Läget är vind- och väderutsatt, öppet och havsnära. Förslaget är utformat med vajande gräs med blommande inslag som skapar karaktär och bildar rum.
Två konstverk är integrerade i projektet; Lisa Gerdins ”PORT”, ett verk i corténplåt som anspelar på hamnindustrins containerhantering, och Hans Rosenströms ljudkonstverk ”2066”.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.