Värtaterminalens takpark, Nivå landskapsarkitektur. Foto: Anders Thessing.

Värtaterminalens takpark

Värtaterminalens takpark, Stockholm, Nivå landskapsarkitektur.

Värtaterminalens taklandskap ansluter till stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Att öka andelen grönytor, t ex genom gröna tak och parkmiljöer, är ett mål i projektet. Taket utformas som en publik yta där resande, besökare, personal och boende kan röra sig mellan de olika planen. Här bildas ett hybridlandskap mellan stad och hamn, mellan byggnad och park och mellan kontor och rekreation. Platsens dualitet kommer också att bestå i mötet mellan terminalen som transitplats och den lokala kvartersparken när takplanet kopplas till den nya stadsdelen Valparaiso. Taklandskapets koncept är inspirerat av strandzonen i det karga, väderutsatta skärgårdslandskapet. Läget är vind- och väderutsatt, öppet och havsnära. Förslaget är utformat med vajande gräs med blommande inslag som skapar karaktär och bildar rum.
Två konstverk är integrerade i projektet; Lisa Gerdins ”PORT”, ett verk i corténplåt som anspelar på hamnindustrins containerhantering, och Hans Rosenströms ljudkonstverk ”2066”.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.