Vårbergstoppen Äventyret/Sagoskogen, LAND arkitektur. Foto: Ulf Lundin.

Vårbergstoppen Äventyret/Sagoskogen

Vårbergstoppen Äventyret/Sagoskogen, Stockholm, LAND arkitektur.

Vårbergstoppen är en av Stockholms konstgjorda toppar och ett omtyckt rekreationsområde i Vårberg, Skärholmen. Området är utpekat som Stockholms nya Stadspark när förtätning sker i stadsdelen. LAND har ansvarat för parkens nya lekplats. Lekplatsen ligger vid den nya centrala parkentrén och har två teman som förhåller sig till det befintliga landskapet: Äventyret och Sagoskogen. Via dialog har LAND tagit emot idéer från barn som använder parken.

Äventyret byggs i en av Vårberstoppens slänter, här är fokus på rörelse och motorik. Trätrappor, platåer och klätternät binder samman olika lekstationer, bland annat Stockholms längsta rutschkana!

Sagoskogen förläggs till brynet av en liten skogsdunge med berghällar i det angränsande naturliga landskapet. Skogens befintliga karaktär och funktion som lekplats bevaras och förstärks. Material från platsen tas till vara och förädlas till lekredskap. Platsens delar kopplas samman via en grusyta som cirkulerar ett stort öppet gräsrum och rymmer samlingsplatser med väderskydd, grillplats och trädäck i bästa solläge.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.