Vanadisbadet, Cedervall arkitekter. Foto: Eric Claesson.

Vanadisbadet

Vanadisbadet i Stockholm, Cedervall arkitekter.

Infogad i ett före detta stenbrott i Vanadislundens branta terräng ligger en funktionalistisk reminiscens, som efter invigningen 1938 länge var en välbesökt oas bland badsugna stockholmsbor. Ombyggnaden syftade till att återställa anläggningens övre delar och uppdatera dem till dagens krav på teknik, tillgänglighet och säkerhet. Allt på ett sätt som i största möjliga mån återställde originalutförandet av detta värdefulla kulturarv.
Ytorna är åter rena och öppna. Material och kulörval har infogats i Paul Hedqvists utförande genom naturgrå betong på mark, vitmålade väggar och originalräcken och belysningsstolpar i sin ursprungliga ljusblå kulör. Tillsammans med poolens ytskikt och detaljer i glaskurer knyts hela anläggningen samman i ett enhetligt uttryck.
Omgiven av björkbevuxna ängsytor och berg i dagen, med utsikt över Vasastans gröna lunder och varierade takåstopografi, erbjuder Vanadisbadet nu åter en unik möjlighet för dem som vill simma mitt i city.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.