Utflyktslek i Görvälns naturreservat, Urbio. Foto: Mattias Gustafsson.

Utflyktslek i Görvälns naturreservat

Utflyktslek i Görvälns naturreservat, Järfälla, Urbio.

I Görvälns naturreservat i har Urbio gestaltat två lekmiljöer där många små tillägg ska förstärka upplevelsen och lekmöjligheterna i ett redan rikt naturområde. Syftet med projektet är att bjuda in fler besökare till detta stadsortsnära naturreservat och genom naturlek, grillplatser och rum för vila få mer av invånarna att hitta ut i naturen. Barnets möte med naturen genom leken har varit utgångspunkt. Gestaltningen utgår från den befintliga naturen som med tillagda element förstärks. Lekspåret i Sandviksskogen har sin början vid en portal i granskogsridån och letar sig sedan vidare, över träspänger och balansstigar, genom befintlig barrskog och fram till en picknickglänta. Olika kojreden, som grytet och boet, bjuder in till vidare byggen, och intill dessa kojreden förläggs kojförråden där driften fyller på med pinnar. Platserna inne i skogen bjuder på små upptäckter, som jordtittaren där du kan se insekter röra sig, eller samlaren där du kan hitta och sortera löst naturmaterial.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.