Utflyktslek i Görvälns naturreservat, Urbio. Foto: Mattias Gustafsson.

Utflyktslek i Görvälns naturreservat

Utflyktslek i Görvälns naturreservat, Järfälla, Urbio.

I Görvälns naturreservat i har Urbio gestaltat två lekmiljöer där många små tillägg ska förstärka upplevelsen och lekmöjligheterna i ett redan rikt naturområde. Syftet med projektet är att bjuda in fler besökare till detta stadsortsnära naturreservat och genom naturlek, grillplatser och rum för vila få mer av invånarna att hitta ut i naturen. Barnets möte med naturen genom leken har varit utgångspunkt. Gestaltningen utgår från den befintliga naturen som med tillagda element förstärks. Lekspåret i Sandviksskogen har sin början vid en portal i granskogsridån och letar sig sedan vidare, över träspänger och balansstigar, genom befintlig barrskog och fram till en picknickglänta. Olika kojreden, som grytet och boet, bjuder in till vidare byggen, och intill dessa kojreden förläggs kojförråden där driften fyller på med pinnar. Platserna inne i skogen bjuder på små upptäckter, som jordtittaren där du kan se insekter röra sig, eller samlaren där du kan hitta och sortera löst naturmaterial.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.