Urban Escape T30, Landskapslaget. Foto: Bibbi Leine.

Urban Escape T30

Urban Escape T30, Stockholm, Landskapslaget.

Den nya byggnaden ”Urban Escape- T30” intill Gallerian består av tre affärsvåningar närmast gatan och däröver åtta våningar med kontor. Djupt inskjutet i huskroppen och i direkt kontakt med Regeringsgatan ligger två stora vinterträdgårdar, på olika plan finns såväl terrasser utomhus samt träd inomhus. Husets grönska och pausmöblering är gestaltade för att överbrygga inne och ute. Konceptet för terrasserna var ”WabiSabi ” – ett japanskt koncept som kännetecknas av asymmetri, enkelhet, stramhet och uppskattning av de naturliga föremålen. Växtkonceptet har inspirerats från Brunkebergsåsen som löper under byggnaden. Rullstensåsens habitat är liknande de förutsättningar som skapas på terrassen därför är artvalet inspirerat från åsens ståndort. Projektet var tekniskt utmanande då terrasserna är utsatta för vind och torka samt har belastningsbegränsningar. Tätt samarbete med konstruktör och arkitekter var en nyckelframgång.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.