Trollsjöparken, Sweco Architects. Foto: Andreas Svenning.

Trollsjöparken

Trollsjöparken i Eslöv, Sweco Architects.

Vid Trollsjöparken i centrala Eslöv, på platsen för en befintlig lekplats, skapades en ny lekplats benämnt som projektet ”Jämlika barn leka bäst”. Projektet är en satsning på social hållbarhet där Sweco fungerade som konsultstöd i en dialog- och designfas med särskild inriktning på jämlikhet. För att uppnå en jämlik lekplats utfördes workshops med barn, föräldrar och pedagoger. Tunnlar, prinsesslott, dinosaurier och gungor var inslag som kom fram i de workshops som utfördes. Sweco har sedan utvecklat förslaget vidare med utgångspunkt i barnens önskemål och med syfte att skapa en lekplats med fokus på jämställdhet och tillgänglighet.

Projektet var ett samarbete mellan Eslövs kommun, Boverket, RBU Skåne (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar), FUB Skåne (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) samt SRF (Synskadades Riksförbund). Sweco har varit involverade från gestaltningsarbetet till bygghandling samt har även tagit fram rapporten “Jämlika barn leka bäst”.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.