Trollsjöparken, Sweco Architects. Foto: Andreas Svenning.

Trollsjöparken

Trollsjöparken i Eslöv, Sweco Architects.

Vid Trollsjöparken i centrala Eslöv, på platsen för en befintlig lekplats, skapades en ny lekplats benämnt som projektet ”Jämlika barn leka bäst”. Projektet är en satsning på social hållbarhet där Sweco fungerade som konsultstöd i en dialog- och designfas med särskild inriktning på jämlikhet. För att uppnå en jämlik lekplats utfördes workshops med barn, föräldrar och pedagoger. Tunnlar, prinsesslott, dinosaurier och gungor var inslag som kom fram i de workshops som utfördes. Sweco har sedan utvecklat förslaget vidare med utgångspunkt i barnens önskemål och med syfte att skapa en lekplats med fokus på jämställdhet och tillgänglighet.

Projektet var ett samarbete mellan Eslövs kommun, Boverket, RBU Skåne (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar), FUB Skåne (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) samt SRF (Synskadades Riksförbund). Sweco har varit involverade från gestaltningsarbetet till bygghandling samt har även tagit fram rapporten “Jämlika barn leka bäst”.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.