Torparängens park, Liljewall. Foto: Anna Kristinsdottir.

Torparängens park

Torparängens park i Växjö, Liljewall.

  Efter parallella uppdrag, som har legat till grund för områdets nya detaljplan, fick vi förtroendet att utveckla ett gestaltningsprogram och att projektera bygghandlingar för en ny, central stadsdelspark i det nya området Torparängen i Växjö. Landskapets rika kulturarv i form av fornåkrar, forntida gravlämningar och nutidshistorisk, övervuxen jordbruksmark ligger till grund för gestaltningen. Till den vildvuxna och fria naturen har vi adderat en geometrisk ordning i form av olika sport-, lek- och samlingsplatser.

Parkens gestaltning tar sitt fäste i platsens topografi, men vi har också utgått från de fornlämningar som finns i området och använt dem för att skapa en ny helhet där gammalt och nytt berikar varandra. Ett befintligt koloniområde blir till en del av den nya stadsdelsparken tillsammans med en utflyktslekplats, begravningsplats och ytor för idrott och andra aktiviteter. Det agrara landskapet har fått ge förutsättningarna för en ny, urban struktur.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.