Torparängens park, Liljewall. Foto: Anna Kristinsdottir.

Torparängens park

Torparängens park i Växjö, Liljewall.

  Efter parallella uppdrag, som har legat till grund för områdets nya detaljplan, fick vi förtroendet att utveckla ett gestaltningsprogram och att projektera bygghandlingar för en ny, central stadsdelspark i det nya området Torparängen i Växjö. Landskapets rika kulturarv i form av fornåkrar, forntida gravlämningar och nutidshistorisk, övervuxen jordbruksmark ligger till grund för gestaltningen. Till den vildvuxna och fria naturen har vi adderat en geometrisk ordning i form av olika sport-, lek- och samlingsplatser.

Parkens gestaltning tar sitt fäste i platsens topografi, men vi har också utgått från de fornlämningar som finns i området och använt dem för att skapa en ny helhet där gammalt och nytt berikar varandra. Ett befintligt koloniområde blir till en del av den nya stadsdelsparken tillsammans med en utflyktslekplats, begravningsplats och ytor för idrott och andra aktiviteter. Det agrara landskapet har fått ge förutsättningarna för en ny, urban struktur.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.