Tetraedern, Liljewall. Foto: Joacim Winqvist.

Tetraedern

Tetraedern i Växjö, Liljewall.

  Vid sjön Trummen har vi på uppdrag av Växjö kommun, tillsammans med konstnären Gunilla Bandolin, skapat Tetraedern – ett konstverk, utegym, samlingsplats och ett nytt landmärke i staden. Med en konstruktion av kiselimpregnerat trä inbjuder Tetraedern förbipasserande att träna kroppen genom att klättra, hoppa och lyfta. Eller för att njuta av utsikten. Trä är en viktig del av konceptet, där inspirationen kommer från bryggor av trä, trätrappor framför stugor, finssnickrade trämöbler, trä som man gärna vill sitta på. Den stora skulpturen, vars botten består av en liksidig triangel där sidan är 20 meter lång, är placerad på en plattform av som höjdmässigt ligger på samma nivå som den intilliggande gång- och cykelvägen, ungefär 20 cm över omgivande mark. Detta ger ett intryck av att konstverket flyter på den grästäckta marken. En träbrygga förbinder gång- och cykelvägen med plattan vilket gör den nedre delen av tetraedern tillgänglig för rullstolar och barnvagnar.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.