Tenstadalen, Nivå landskapsarkitektur. Foto: Robin Hayes.

Tenstadalen

Tenstadalen, Stockholm, Nivå landskapsarkitektur.

Tenstadalen är en storskalig park belägen i den långsträckta dalgången mellan Tensta och Spånga. Parken är ett av Stockholms stads Grönare Stockholm-projekt med syfte att skapa en förnyad parkmiljö för alla åldrar. Uppdraget innehöll tidiga medborgardialoger med boende och lokala föreningar, bland annat under Järvaveckan, för att fånga upp önskemål kring utformningen av parken.
Med utgångspunkt i dialogerna utvecklades ett gestaltningsgrepp med inspiration från den engelska landskapsparken. Parken har tillförts punktvisa nedslag i form av nya händelser som länkas samman via siktlinjer. Huvudnumret är en mångfunktionell aktivitetsplats placerad i den branta slänten mot Tenstavägen. Platsen blir en länk mellan dalgången och Tensta med utmanande klättring och en hisnande rutschkana. Utöver aktivitetsslänten tillskapas små grillplatser, en samlingsplats under ett pergolatak och en lång sinusformad betongmur. Parkens befintliga gång- och cykelväg breddas för att höja parkens tillgänglighet.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.