Teaterparken, Nyréns Arkitektkontor. Foto: Tomas Zaar.

Teaterparken Stockholm

Teaterparken i Stockholm, Nyréns Arkitektkontor.

Teaterparken är en ny stadsdelspark i Stockholm, mellan Telefonplan och Hägerstensåsen. Nyréns har utvecklat naturområdet mellan stadsdelarna med fokus på bevarande av den befintliga naturen och utveckling av friluftsteatern, nya utkiks- och lekplatser, utegym, ytor för skateboard, förbättrad tillgänglighet och orienterbarhet.

Utgångspunkten i utvecklingen av parken är ett omfattande dialogarbete som Stockholms stad utförde med boende, förskolor och skolelever under våren 2019. Ur dialogarbetet har vi valt att särskilt lyfta fram tre fokusområden:
Teatern – hitta form och funktioner för ökad vardagsanvändning som stärker denna plats som parkens hjärta under alla delar av året.
Skogen och naturmarken – bevara skogskänslan, utveckla befintliga karaktärer, lägga till karaktärsträd och rikare blomning, ökad sikt och trygghet.
Kopplingar och gångvägar – förbättra tillgänglighet och orienterbarhet, förtydliga entréer.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.