Teaterparken, Nyréns Arkitektkontor. Foto: Tomas Zaar.

Teaterparken Stockholm

Teaterparken i Stockholm, Nyréns Arkitektkontor.

Teaterparken är en ny stadsdelspark i Stockholm, mellan Telefonplan och Hägerstensåsen. Nyréns har utvecklat naturområdet mellan stadsdelarna med fokus på bevarande av den befintliga naturen och utveckling av friluftsteatern, nya utkiks- och lekplatser, utegym, ytor för skateboard, förbättrad tillgänglighet och orienterbarhet.

Utgångspunkten i utvecklingen av parken är ett omfattande dialogarbete som Stockholms stad utförde med boende, förskolor och skolelever under våren 2019. Ur dialogarbetet har vi valt att särskilt lyfta fram tre fokusområden:
Teatern – hitta form och funktioner för ökad vardagsanvändning som stärker denna plats som parkens hjärta under alla delar av året.
Skogen och naturmarken – bevara skogskänslan, utveckla befintliga karaktärer, lägga till karaktärsträd och rikare blomning, ökad sikt och trygghet.
Kopplingar och gångvägar – förbättra tillgänglighet och orienterbarhet, förtydliga entréer.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.