Teaterparken, Fojab.

Teaterparken Landskrona

Teaterparken i Landskrona, FOJAB.

Teaterparken är en centralt belägen finpark i Landskrona med historiska anor från tiden då den var en del av den gamla försvarsanläggningen runt slottet. Försvarsvallarna går att spåra i svaga kullformationer som numera är klassificerade som fornminnen. I övrigt har parken ett klassiskt formspråk med slingrande gångvägar och stora gräsytor runt Teaterbyggnaden.

Parken har delvis moderniserats och upprustats genom åren. En ny lekplats har blivit mycket populär och i samband med stadens 500-årsjubileum byggdes en ny scen i anslutning till Teatern. Trots dessa satsningar har parken haft svårt att locka besökare. Hundägare har utnyttjat parken – i övrigt har det varit ganska öde.

Uppdraget var att ta ett helhetsgrepp på parken – att modernisera och göra den mer attraktiv och användbar för stadens invånare. Att hitta nya funktioner men samtidigt behålla karaktären av klassisk park. Dagvattenfrågan var central att lösa då stora mängder vatten samlas här vid skyfall. Den stora knäckfrågan lydde: Hur löser vi översvämningsproblematiken på ett kontrollerat och stilfullt sätt i en klassisk finpark med en framtida hög besöksfrekvens?

Genom relativt enkla medel gavs parken en tydligare struktur; nya stråk, mer generösa platsbildningar och en tydligare avgränsning mot trafikerade gator runt parken. Speciell hänsyn togs till parkens status som fornminne men även till kravet på varierade planteringar för att gynna pollinering och insekters boplatser. Slutresultatet innebar en tydligare rumsuppdelning i parken; Bouleplatsen, Gröningen, Hortikulturella hörnan och Djungeln.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.