Foto: Jansin och Hammarling.

Svandammsparken

Svandammsparken i Stockholm, Nyréns arkitektkontor.

Nyréns Arkitektkontor fick uppdraget att rusta upp Svandammsparken 2015. Under fem års tid har arbetet i tätt samarbete med trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen resulterat i en omtyckt och välbesökt oas i stadsdelen Midsommarkransen i Stockholm. Innan programarbetet påbörjades genomfördes en omfattande brukardialog på plats med parkens mycket engagerade brukare.

Över 800 synpunkter samlandes in vilket utgjorde en ovärderlig input till det fortsatta arbetet. För att även förstå platsens koppling bakåt i tiden genomfördes en historisk analys där parkens olika skepnader genom årtionden letades fram från arkiven.

Målsättningen med programarbetet var att hitta en gestaltning som tog tillvara på parkens identitet och dess historia men som samtidigt skulle utgöra ett modernt tillägg. Första delen av den upprustade parken stod klar till sommaren 2018 och del två av byggnationen stod klar våren 2020. Den nu upprustade parken har fått ett mycket positivt gensvar från medborgarna.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Centralplan
Stadsrum och parker
År:

Centralplan

Arkitektkontor: Sweco Architects
Centralplan i Stockholm, Sweco Architects.
Campus SLU Ultuna
Stadsrum och parker
År:

Campus SLU Ultuna

Arkitektkontor: Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Campus SLU Ultuna, Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Fittja gård
Stadsrum och parker
År:

Fittja gård

Arkitektkontor: Arkitema
Fittja gård, Arkitema.