Storsjöstrand, Tengbom. Foto: Göran Strand.

Storsjöstrand

Storsjöstrand i Östersund, Tengbom.

Vid Storsjöns strand växer en ny stadsdel fram som knyter samman staden med vattnet och erbjuder utblick över fjällvärlden. Genom nära samarbete med kommunen togs gestaltningsprogrammet fram med tydligt fokus på publik karaktär som agera naturlig samlingsplats oavsett årstid. Centralt för att skapa denna publika karaktär är den generösa bryggan som möjliggör strandpromenaden och låter övriga delar att växa fram. Terrassering tillåter den att sträcka sig vidare ner mot vattenbrynet medan gradänger i sydläge erbjuder plats att uppleva vårvintern ifrån. Ett smalare parti låter i stället mark och grönska träda fram som letar sig vidare in bland bebyggelsen. Randträdgården bildar en tydlig men transparent gräns mot stadens brus och skapar ett lugnare rum mot vattnet där muren genom sin utformning bildar sittplatser. Materialen som används är lokalt förankrade, främst genom användandet av Jämtlandskalkstenen som knyter an till projektets ledord som ekologiskt och socialt hållbart.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.